POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi i politika - ispravak zaključka dopune - pravilnik o uređajima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJA
I UPRAVNE POSLOVE ZASTUPNIČKOG
DOMA HRVATSKOGA SABORA
2372
Na temelju članka 91. podstavka 7. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora (»Narodne novine«, br. 71/00), a u svezi s člankom 2. Zakona o pravima i obvezama zastupnika u Hrvatskom državnom saboru (»Narodne novine«, br. 55/00), Mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (klasa: 021-17/00-01/16, od 4. prosinca 2000.) i Prethodnog mišljenja Predsjedništva Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora (klasa: 021-15/00-03/01, od 14. prosinca 2000.), Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, u nastavku 12. sjednice, održanom 15. prosinca 2000., donio je
ODLUKU
O SMJEŠTAJU ZASTUPNIKA HRVATSKOGA SABORA U ZAGREBU U VRIJEME ZASJEDANJA SABORA, RADNIH TIJELA DOMOVA I KLUBOVA ZASTUPNIKA
I.
Zastupnici u Hrvatskom saboru koji imaju prebivalište udaljeno više od 50 km od Zagreba u vrijeme zasjedanja domova Sabora, radnih tijela domova Sabora i klubova zastupnika koriste smještaj:
– u stanovima za službene potrebe,
– u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima pod jednakim uvjetima kao i u stanovima za službene potrebe i
– iznimno, hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj iz podstavka 1. i 2. ove točke Odluke.
II.
Naknada za smještaj zastupnika u Zagrebu iz podstavka 1. i 2. I. točke ove Odluke određuje se u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna i isplaćuje se najmodavcu iz sredstava osiguranih u državnom proračunu na temelju ugovora o najmu stana zaključenog između najmodavca i Hrvatskoga sabora kao najmoprimca.
Iznos naknade za smještaj obuhvaća iznos najamnine i troškove režije.
Zastupniku iz podstavka 1. i 2. I. točke ove Odluke pripada pravo na naknadu za odvojeni život iz točke 1. članka 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98).
Naknada za smještaj zastupnika u Zagrebu isključuje pravo zastupnika na naknadu troškova za službeno putovanje (dnevnice) iz točke 2. članka 13. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98).
III.
Hotelski smještaj zastupnika u Zagrebu ugovara, raspisivanjem javnog natječaja, tajnik Sabora odabirom najpovoljnijeg ponuditelja hotelskog smještaja.
IV.
Zastupnicima koji imaju prebivalište udaljeno manje od 50 km od Zagreba ne osigurava se smještaj iz točke I. ove Odluke.
V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o smještaju zastupnika Sabora Republike Hrvatske u Zagrebu u vrijeme obnašanja zastupničke dužnosti, klasa: 013-03/95-01/05, urbroj: 6223-96-0001, od 16. siječnja 1996.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001.
Klasa: 121-01/00-01/04
Zagreb, 15. prosinca 2000.
Predsjednik Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
dr. sc. Vilim Herman, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti