POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - propisi hrvatskih hrvatska - zakon o audiovizualnim - pravilnik o iznljenama ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2461
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci Velimir Belajec, Marijan Hranjski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je sljedeću
ODLUKU
Produljuje se rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96), ukinutih odlukom Ustavnog suda, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja 1999., objavljenom u »Narodnim novinama«, br. 39/99, koji rok je određen istom odlukom pod točkom 3. tako da se ovom odlukom on određuje s danom 31. ožujka 2001. godine
Obrazloženje
1. Vlada Republike Hrvatske podnijela je prijedlog 7. prosinca 2000. godine, klasa: 943-01/00-02/02, urbroj: 5030109-004, da se odgodi rok prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, naznačenih u odluci Ustavnog suda, kako je to navedeno u izreci ove odluke.
Predlagatelj navodi da je pripremljen prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kojim se ispunjavaju obveze koje proizlaze iz navedene Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske, ali otklanjaju i drugi pravni nedostaci. Prijedlog će biti upućen u saborsku proceduru tijekom prosinca 2000.
S obzirom na značaj Zakona i izmjena i dopuna koje se predlažu, Vlada predlaže obavljanje rasprave po redovnom postupku što iziskuje više vremena.
Stoga, predlaže produljenje roka do 1. travnja 2001.
Prijedlog je osnovan.
2. Ustavni sud Republike Hrvatske je odlukom označenom u izreci ukinuo pojedine odredbe Zakona, time da je u t. 3. odlučio da zakonske odredbe ukinute pod t. 1. a), b) i c) izreke prestaju važiti stupanjem na snagu zakona kojim će Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne godine od dana objave ove odluke i rješenja u »Narodnim novinama«.
Odlukom pod istim brojem produljen je rok odgode prestanka važenja odredbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine do 31. prosinca 2000.
3. Budući da se radi o složenim propisima koji zahtijevaju temeljitu razradu problema na koje je Sud u obrazloženju svoje odluke ukazao, Ustavni sud smatra prijedlog osnovanim te ponovno produljenje roka opravdanim.
4. Iz navedenih razloga, temeljem članka 53. st. 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.
Broj: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 20. prosinca 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.

Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti