POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakoni i propisi - pravilnik o količini - odluka o načinu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1330
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama (ŻNarodne novineŽ, broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA ZAHVAĆANJE VODA ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE VODOVODU GRADA VUKOVARA d.o.o., VUKOVAR
I.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem teksu: Davatelj koncesije), dodjeljuje Vodovodu Grada Vukovara d.o.o., Vukovar (u daljnjem tekstu: Korisnik koncesije) koncesiju za zahvaćanje vode za potrebe javne vodoopskrbe.
II.
Korisnik koncesije će zahvaćati vodu na sljedećim lokacijama:
- vodocrpilište Cerić (zdenci B1, B2, B3, B4, B5, B6 i B7) na k.č.br. 2030, 2031, 2033, 2034, 2037, 2029 i 1997, k.o. Trpinja;
- crpna stanica u Borovu naselju sa vodozahvatom iz rijeke Dunav i postrojenjem za preradu vode na k.č.br. 1778, k.o. Vukovar;
- vodocrpilište Sotin na k.č.br. 317/1, k.o. Sotin.
Korisnik koncesije će zahvaćati vodu u ukupnoj količini od Qmax=690 l/s, odnosno Qmax=8.000.000 mˆ/godinu, odnosno na pojedinom vodocrpilištu:
- vodocrpilište Cerić Qmax=280 l/s, odnosno
Qmax=3.000.000 mˆ/god
- vodozahvat iz rijeke Dunav Qmax=400 l/s, odnosno
Qmax=4.920.000 mˆ/god
- vodocrpilište Sotin Qmax=10 l/s, odnosno
Qmax=80.000 mˆ/god.
III.
Koncesija iz ove Odluke dodjeljuje se na rok od dvadeset (20) godina, počev od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
IV.
Korisnik koncesije će plaćati godišnju koncesijsku naknadu u godišnjem iznosu od 10% visine naknade za korištenje voda koju je dužan plaćati prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva za godinu u kojoj je sklopljen Ugovor o koncesiji.
Korisnik koncesije oslobađa se plaćanja godišnje koncesijske naknade za razdoblje od 1. siječnja 1997. godine, pa do dana potpisivanja Ugovora o koncesiji.
Dinamika plaćanja godišnje naknade za koncesiju odredit će se Ugovorom o koncesiji.
V.
Na temelju ove Odluke, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o vodama, Državna uprava za vode sklopit će s korisnikom koncesije Ugovor o koncesiji kojim će se bliže urediti koncesijski odnos.
Koncesijski odnos prestat će ispunjenjem bilo koje od pretpostavki iz članka 149. Zakona o vodama.
Državna uprava za vode dužna je raskinuti Ugovor o koncesiji prije isteka vremena za koje je dodijeljena, ukoliko Korisnik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija dodijeljena, po isteku roka od šest mjeseci od dana kad je utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti.
Ako Korisnik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ŻNarodnim novinamaŽ.
Klasa: 325-01/00-01/03
Urbroj: 5030116-00-4
Zagreb, 15. lipnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti