POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izvori prava - odluku o izmjenama - odluka o prijenosu ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1641
Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine donijela
ODLUKU
O HRVATSKOM POVJERENSTVU ZA SURADNJU S ORGANIZACIJOM UJEDINJENIH NARODA ZA PROSVJETU, ZNANOST I KULTURU
I.
Osniva se Hrvatsko povjerenstvo za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (u daljnjem tekstu: Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO), koje djeluje kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.
II.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO obavlja sljedeće poslove:
– razmatra pitanja iz područja prosvjete, znanosti i kulture, te informacije od interesa za međunarodnu suradnju Republike Hrvatske s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu i daje o tome mišljenja Vladi Republike Hrvatske;
– razmatra i daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o akcijama i projektima UNESCO-a u kojima sudjeluje Republika Hrvatska;
– daje Vladi Republike Hrvatske mišljenja o sastavu, prijedlozima i stajalištima izaslanstva Republike Hrvatske na službenim skupovima tijela UNESCO-a i na skupovima što ih organizira UNESCO;
– u sklopu svog područja rada sudjeluje u pripremi stajališta i razmatra pitanja u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem međunarodnih ugovora što ih sklapa Republika Hrvatska, te o tome daje svoje mišljenje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima, po potrebi i na njihov zahtjev;
– putem Ministarstva vanjskih poslova i Stalnog predstavništva Republike Hrvatske pri UNESCO-u, sudjeluje u razmjeni svih relevantnih informacijskih materijala s UNESCO-om, u svrhu prijenosa i primjene međunarodnih iskustava i spoznaja na području prosvjete, znanosti, kulture i informacija, nastalih djelatnošću UNESCO-a, te na primjeren način upoznaje hrvatsku javnost s ciljevima, zadaćama i djelatnošću UNESCO-a;
– u obavljanju svojih poslova priprema za Vladu Republike Hrvatske potrebne stručne podloge, materijale i dokumente u skladu s programom Vlade Republike Hrvatske i na njezin zahtjev.
III.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO ima predsjednika i dvadeset članova.
Predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO i dva člana imenuju se iz reda akademika, članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Predsjednik Odbora za naobrazbu, znanost i kulturu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnoga sabora, član je Hrvatskog povjerenstva za UNESCO po položaju.
Ostale članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, iz reda uglednih stručnjaka u područjima kulture, znanosti i prosvjete, te nevladinih organizacija, predlažu: po četiri člana Ministarstvo kulture, Ministarstvo znanosti i tehnologije, Ministarstvo prosvjete i športa, Ministarstvo vanjskih poslova i jednog člana Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.
Predsjednika i članove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO imenuje Vlada Republike Hrvatske.
Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.
IV.
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO donosi poslovnik o svom radu.
Povjerenstvo može osnivati i svoja radna tijela.
V.
Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo vanjskih poslova.
VI.
Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u proračunu Vlade Republike Hrvatske.
VII.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Hrvatskoj komisiji za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (»Narodne novine«, br. 45/92 i 87/98).
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 910-04/98-01/10
Urbroj: 5030104-00-1
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti