POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izvod iz arhive - odluka o vrsti - podatke o građevinskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1640
Na temelju članka 7. Zakona o slobodnim zonama (»Narodne novine«, broj 44/96) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2000. godine donijela
ODLUKU
O DAVANJU KONCESIJE ZA OSNIVANJE »SLOBODNE ZONE BUJE« ROBNIM TERMINALIMA BUJE d.o.o., BUJE
I.
Vlada Republike Hrvatske (dalje u tekstu: davatelj koncesije) na prijedlog Ministarstva gospodarstva, klasa: 413-05/00-01/2-07, od 2. ožujka 2000. godine, po zahtjevu Robnih terminala Buje d.o.o., Buje, sukladno članku 7. i članku 9. stavku 1. Zakona o slobodnim zonama, daje koncesiju za osnivanje slobodne zone Robnim terminalima Buje d.o.o., Buje (dalje u tekstu: korisnik koncesije).
Slobodna zona iz stavka 1. ove točke nosi naziv »Slobodna zona Buje«, Buje, Digitronska 33.
II.
Područje slobodne zone, koja je predmetom ove Odluke, obuhvaća sljedeće katastarske čestice: 436., 439., 435/3., 437., 438/2., 435/1., 601/1., 601/2., 601/3., 601/4., 603/1., 603/2., 603/3., 599., 600., 602., ukupne površine 55.494 m˛.
III.
Korisnik koncesije dužan je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke osigurati sredstva te infrastrukturne i organizacijske preduvjete za početak rada slobodne zone.
IV.
Korisnik koncesije dužan je prije početka rada slobodne zone donijeti Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti u slobodnoj zoni i objaviti ga u jednom od glasila Hrvatske gospodarske komore.
V.
Korisnik koncesije dužan je korisnicima zone osigurati jednake uvjete za obavljanje poslovnih aktivnosti i gospodarskih djelatnosti u slobodnoj zoni.
VI.
Slobodna zona može započeti s radom kad se donese rješenje da su ispunjeni uvjeti za početak rada zone.
VII.
Na području slobodne zone mogu se obavljati sljedeće poslovne aktivnosti: proizvodnja robe, oplemenjivanje roba, trgovina na veliko, posredovanje u trgovini, pružanje usluga, bankarski i drugi novčani poslovi, pružanje usluga osiguranja i reosiguranja imovine i osoba.
VIII.
Korisnik koncesije dužan je osigurati uvjete da se građevinske aktivnosti i poslovanje na području zone odvija sukladno propisima Republike Hrvatske iz djelokruga prostornog uređenja, zaštite i građenja.
IX.
Koncesija iz točke I. ove Odluke dodjeljuje se na vremensko razdoblje od 25 godina, računajući od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.
X.
Korisnik koncesije obvezuje se na uredno plaćanje godišnje naknade za koncesiju u iznosu od 2% ukupnog prihoda.
Naknada iz stavka 1. ove točke uplaćuje se dva puta godišnje, najkasnije do 31. ožujka i 30. rujna tekuće godine i to: 50% u korist proračuna Republike Hrvatske i 50% u korist jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi dio slobodne zone.
Korisnik koncesije oslobađa se plaćanja godišnje naknade za koncesiju u prvih pet godina poslovanja slobodne zone.
XI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar gospodarstva za zaključivanje Ugovora o koncesiji iz točke I. ove Odluke kojim će se detaljno utvrditi ovlaštenja, prava i obveze korisnika koncesije.
XII.
Ako korisnik koncesije, u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, ne potpiše Ugovor u koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
XIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 413-05/00-03/01
Urbroj: 5030115-00-2
Zagreb, 26. srpnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti