POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - program ispita za - nacionalna strategija kemijske - kolektivni ugovor croatia ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

HRVATSKA NARODNA BANKA

2445
Na temelju članka 16. i članka 67. stavka 1. točke 11. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« broj 35/95 – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke, na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA AKTIVNIH I PASIVNIH KAMATA HRVATSKE NARODNE BANKE
I.
U točki II. Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivnih i pasivnih kamata Hrvatske narodne banke (»Narodne novine« broj 147/98, 160/98 i 32/99) stavak 5. i 6. brišu se.
II.
Točka III. Odluke mijenja se i glasi:
»Kamate s osnova vrijednosnih papira koje je Hrvatska narodna banka izdala uz diskont, te kamate na sredstva izdvojenog deviznog dijela obvezne rezerve, obračunavaju se i isplaćuju danom dospijeća vrijednosnog papira, odnosno po završetku razdoblja održavanja deviznog dijela obvezne rezerve.«
III.
U točki IV. Odluke iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi:
»Izuzetno od stavka 1. i 2. ove točke, Hrvatska narodna banka neće obračunavati kamatu za nedovoljno izdvojenu ili neodržanu obveznu rezervu bankama i štedionicama od dana oduzimanja odobrenja za rad.«
IV.
U točki V. Odluke iza stavka 4. dodaje se novi stavak koji glasi:
»Hrvatska narodna banka izvršit će prijeboj dospjelih aktivnih i pasivnih kamata.«
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
O. br. 574/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.
Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Željko Rohatinski, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti