POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja zakona - osnovna mreža zdravstvene - rezolucija o zloćudnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2133
Na temelju članka 5., 6., 18. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim
PRAVILNIK
REDA DANICE HRVATSKE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Danice hrvatske (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.
Članak 2.
Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).
Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima trinaesto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske. Red se dijeli na sedam jednako vrijednih odlikovanja.
Članak 3.
Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za osobite zasluge:

  1. s likom Marka Marulića – za kulturu,
  2. s likom Blaža Lorkovića – za gospodarstvo,
  3. s likom Ruđera Boškovića – za znanost,
  4. s likom Nikole Tesle – za izumiteljstvo,
  5. s likom Franje Bučara – za šport,
  6. s likom Katarine Zrinske – za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota,
  7. s likom Antuna Radića – za prosvjetu.

Članak 4.
Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.
Znak Reda ima oblik osmerokrake zrakaste zvijezde promjera 55 mm. Zvijezda je izrađena od srebra finoće 999/1 000, a na njezinom središnjem djelu apliciran je pozlaćeni medaljon od srebra finoće 999/1 000 promjera 25 mm. Na pozlaćenom reljefno ispupčenom medaljonu nalazi se ovisno o namjeni dodjele odličja sljedeći prikaz i to za:
Red Danice hrvatske s likom Marka MaruliĆa
Medaljon prikazuje portret hrvatskog renesansnog književnika Marka Marulića s knjigom u rukama, a u pozadini sa nazire prikaz grada Splita sa zvonikom katedrale Sv. Duje. Ispod portreta u dva reda smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »MARKO MARULIĆ«.
Red Danice hrvatske s likom BlaŽa LorkoviĆa
Medaljon prikazuje portret znamenitog hrvatskog gospodarstvenika Blaža Lorkovića. Lijevo od portreta nalazi se natpis »BLAŽ«, a iznad glave u polukružnoj formi natpis »LORKOVIĆ«.
Red Danice hrvatske s likom
RuĐera BoŠkoviĆa
Medaljon prikazuje portret velikog dubrovačkog znanstvenika, filozofa, književnika i diplomate Ruđera Boškovića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »RUĐER«, a duž desne »BoŠkoviĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
Red Danice hrvatske s likom
Nikole Tesle
Medaljon prikazuje portret znamenitog izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu.
Red Danice hrvatske s likom
Franje BuČara
Medaljon prikazuje portret znamenitog promicatelja športa i športaša Franju Bučara. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. FRANJO«, a duž desne »BuČar«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
Red Danice hrvatske s likom
Katarine ZrinskE
Medaljon je srcolikog oblika i prikazuje suprugu Petra Zrinskog i sestru Frana Krste Frankopana – Katarinu Zrinski. Katarina Zrinski lijevom rukom drži štit s povijesnim hrvatskim grbom, desnom rukom drži lik hrvatskog kralja sa splitske krstionice, a u pozadini je more. Ispod portreta u desnoj četvrtini medaljona u dva reda, oblika luka, smješten je natpis nepravilnih slova i poretka »KATARINA ZRINSKA«.
Red Danice hrvatske s likom
Antuna RadiĆa
Medaljon prikazuje portret hrvatskog političara, etnologa, književnika i gimnazijskog profesora Antuna Radića. Duž lijeve strane portreta nalazi se natpis »DR. ANTUN«, a duž desne »RADIĆ«. Natpisi su smješteni uz rubni dio medaljona u polukružnoj formi.
Na naličju znaka Reda je unutar kružnog troprutnog pletera, duž gornjeg ruba natpis REPUBLIKA, a donjeg ruba HRVATSKA. U sredini je sustav s vijkom i maticom za ovjes od srebra finoće 800/1 000.
Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov medaljona Reda promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.
Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov znaka Reda promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Vrpca je složena u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.
Članak 5.
Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).
Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).
Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:
ODLUKOM/ PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM DANICE HRVATSKE / S LIKOM (ovisno o prigodi dodjele:) MARKA MARULIĆA, BLAŽA LORKOVIĆA, RUĐERA BOŠKOVIĆA, NIKOLE TESLE, FRANJE BUČARA, KATARINE ZRINSKE i ANTUNA RADIĆA.
Lijevo ispod natpisa S LIKOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.
Članak 6.
Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.
Članak 7.
Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.
Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.
Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.
Ukoliko je odlikovani odlikovan s više oblika ovog Reda, redoslijed isticanja je s lijeva na desno: s likom Marka Marulića, Blaža Lorkovića, Ruđera Boškovića, Nikole Tesle, Franje Bučara, Katarine Zrinske i Antuna Radića.
Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.
Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.
Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.
Članak 8.
Predsjednik Republike uručuje Red osobno.
Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uručenje Reda.
Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, župan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.
Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.
Članak 9.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-051-00-3284/1
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti