POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izmjene prava - izmjena popisa priznatih - uredba o raspisivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Na temelju članka 18. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 70/97) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VETERINARSKO-ZDRAVSTVENIM UVJETIMA ZA IZLOV, UZGOJ, PROČIŠĆAVANJE I STAVLJANJE U PROMET ŽIVIH ŠKOLJAKA
Članak 1.
1 U Pravilniku o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka (»Narodne novine« br. 129/99), u Prilogu 6 »Kakvoća vode za školjke«, poglavlju III, točki A, stavku 2. umjesto riječi »Ph« upisuje se riječ »pH«.
Članak 2.
1) U Prilogu 6 »Program praćenja kvalitete uzgajališta školjaka«, poglavlju III, naslov iz točke F mijenja se i glasi:
»Fizikalno-kemijski parametri morske vode«.
2) U točki F iza stavka 1. ovog članka, stavak 1, mijenja se i glasi:
»Temperatura i slanost morske vode mjeri se in situ CTD sondom, a pH vrijednost se određuje pH-metrom, uz pomoć staklene elektrode. Sadržaj otopljenog kisika određuje se titracijom, metodom po Winkleru«.
Članak 3.
1) U Prilogu 7 »Kakvoća vode za školjke«, odobrena metoda analize za parametar »Boja (nakon filtriranja)«, mijenja se i glasi:
»Filtriranje kroz 0,45 mm membranu, Fotometrijska metoda koja koristi platina/kobalt skalu«.
2) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka, odobrena metoda za »Suspendirene čestice«, mijenja se i glasi:
»Filtriranje kroz 0,45 mm membranu, sušenje na 1050C i vaganje, Centrifugiranje (najmanje 5 min, sa srednjim ubrzanjem 2800 do 3200, sušenje na 1050C i vaganje).
3) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka parametar »Salinitet«, mijenja se i glasi:
»Salinitet ‰ (psu)«.
4) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka pokazatelj za parametar »Fekalni koliformi/100 ml«, mijenja se i glasi:
»<300 u mesu školjaka i međuljušturnoj tekućini«.
5) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka upisuje se kontrola za parametar »Fekalni koliformi/100 ml«, tako da glasi:
»50% uzoraka <10; 100% uzoraka <100«.
6) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka odobrena metoda analize za parametar »Fekalni koliformi/100 ml«, mijenja se i glasi:
»Metoda razrjeđenja s fermentacijom u tekućim supstratima s najmanje po 3 epruvete u nizu od tri razrjeđenja. Razvoj kulture iz pozitivnih epruveta na potvrdnom mediju. Bojenje prema NVB (najvjerojatniji broj). Temperatura inkubacije 440C±0.5«.
7) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka minimalna učestalost uzimanja uzoraka i mjerenja za parametar »Fekalni koliformi/100 ml«, mijenja se i glasi:
»Kvartalno (školjke); Mjesečno (morska voda)«.
8) U Prilogu iz stavka 1. ovog članka parametar »Saksitoxin« (proizveden od strane dinoflagelata) se briše.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 322-01/00-01/66
Urbroj: 525-06-00-01
Zagreb, 2. veljače 2000.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti