POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izmjene i dopune propisa - odluka o održavanju - zakon o ugostiteljskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na temelju odredbe članka 97. stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 3. veljače 2000.
Klasa: 01/2-081-00-01/10-2
Zagreb, 5. veljače 2000.
PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
Članak 1.
U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93., 92/96. i 48/99.) u članku 6. riječi: »državni tajnici« brišu se.
Članak 2.
Podnaslov iznad članka 36.; »1. Državna ministarstva« i članka 36. brišu se.
Članak 3.
U članku 40. stavku 1. u drugoj rečenici riječi: »predsjednik Republike, na prijedlog predsjednika Vlade« zamjenjuju se riječima: »Vlada na prijedlog ministra«.
Članak 4.
Podnaslov iznad članka 41. i članak 41. mijenjaju se i glase:
»c) Tajnik ministarstva
Članak 41.
Tajnik ministarstva poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Tajnika ministarstva imenuje Vlada na prijedlog ministra.
Tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru.«
Članak 5.
U članku 42. stavku 2. riječi: »osim u državnim ministarstvima, u kojima pomoćnike ministra imenuje i razrješava predsjednik Republike, na prijedlog ministra državnog ministarstva« brišu se.
Članak 6.
Podnaslov ispred članka 42a. i članak 42a. brišu se.
Članak 7.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona državni tajnici u ministarstvima prestaju obnašati dužnost državnog tajnika.
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-03/00-01/01
Zagreb, 3. veljače 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti