POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja - odluka o zaduženju - konsolidirane izmjene naslovi ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2130
Na temelju članka 5., 6., 15. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim
PRAVILNIK
REDA PETRA ZRINSKOG
I FRANA KRSTE FRANKOPANA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.
Članak 2.
Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).
Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima deseto mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.
Članak 3.
Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s pozlaćenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima kao časni znak vječnoga spomena poginulima za hrvatsku državu u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.
Red Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana s posrebrenim pleterom dodjeljuje se hrvatskim i stranim državljanima nestalim tijekom Domovinskog rata.
Članak 4.
Red se sastoji od znaka Reda položenog na Danicu i pločice.
Znak Reda čini središnji grb Republike Hrvatske položen na okomiti mač iz čije krsnice izlazi vijenac tropleta isprepletena hrastovim lišćem.
Za poginule znak Reda je zlatne boje, a za nestale srebne.
Znak Reda je položen u središnji dio posrebrene Danice promjera 55 mm, s dvanaest krakova.
Na glatkom naličju Danice za poginule je geslo: navik ON živi ki zgine pošteno.
Pločica je visine 20 mm i širine 61 mm i na njoj je ugravirano ime i prezime. Naličje pločice je glatko.
Za poginule pločica je pozlaćena i ima ispod imena i prezimena geslo Reda: »Navik on živi ki zgine pošteno«.
Za nestale pločica je posrebrena.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.
Članak 5.
Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).
Isprava je otisnuta na pergament shamoa papiru (160 g/m2, veličine 210 x 297 mm).
Isprava za poginule
Sadržaj isprave je na podlozi po rubu urešenoj tropletom i uglovnim tropletim uresom i središnjom podlogom grba Republike Hrvatske iznad mača prekrižena maslinovom grančicom, u svjetlom podtisku isprave. U zaglavlju isprave je tekst:
-za varijantu u ratu: »u obrambenom domovinskom ratu 1990. – 1995«;
-za varijantu u izravnoj ratnoj opasnosti: »u izravnoj ratnoj opasnosti«;
-za varijantu u miru: »u iznimnim okolnostima«.
Ispod prvog retka zaglavlja je slijedeći tekst: “za neovisnu i suverenu hrvatsku državu / republiku hrvatsku”
Ispod zaglavlja je tekst: položio je život / (ime i prezime poginulog) / njemu u čast predsjednik Republike Hrvatske / dodjeljuje / Red Zrinskog i Frankopana / s pozlaćenim pleterom / obitelji / (prezime obitelji) / U ZAGREBU, datum. / predsjednik republike hrvatske / (ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske) / (potpis predsjednika Republike Hrvatske).
Isprava za nestale
Sadržaj isprave je na podlozi po rubu urešenoj tropletom i uglovnim tropletim uresom i središnjom podlogom grba Republike Hrvatske iznad mača prekrižena maslinovom grančicom, u svjetlom podtisku isprave. U zaglavlju isprave je tekst:
-za varijantu u ratu: »u obrambenom domovinskom ratu 1990. – 1995«;
-za varijantu u izravnoj ratnoj opasnosti: »u izravnoj ratnoj opasnosti«;
-za varijantu u miru: »u iznimnim okolnostima«.
Ispod prvog retka zaglavlja je sljedeći tekst: »za neovisnu i suverenu hrvatsku državu / republiku hrvatsku«
Ispod zaglavlja je tekst: nestao je / (ime i prezime nestalog) / njemu u čast predsjednik Republike Hrvatske / dodjeljuje / Red Zrinskog i Frankopana / s posrebrenim pleterom / obitelji / (prezime obitelji) / U ZAGREBU, datum. / predsjednik republike hrvatske / (ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske) / (potpis predsjednika Republike Hrvatske).
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.
Članak 6.
Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.
Ukoliko se ustanovi da je neki od nestalih odlikovan sa srebrnim znakom Reda poginuo, Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika Republike (u daljnjem tekstu: Odjel) zamjenjuje srebrni znak Reda s pozlaćenim znakom Reda.
Ukoliko se ustanovi da se neki od nestalih odlikovan Redom sa srebrnim znakom Reda vrati u Domovinu, odlikovani vraća Red Odjelu.
Članak 7.
Red ističu obitelji odlikovanih osoba prilikom svečanih prigoda posvećenih uspomeni na odlikovanoga. Potrebito je obratiti pozornost na primjerenost prigode, način isticanja/izlaganja, izgled, ponašanje i dostojanstvo sudionika te važnost prigode kada se odlikovanje ističe.
Članak 8.
Predsjednik Republike uručuje Red osobno.
Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uručenje Reda.
Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministri i župani te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.
Prilikom uručenja Reda obitelj odlikovanog dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.
Članak 9.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti obitelji odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-051-00-3281/1
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti