POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - proglašenja - ispravak pravilnika narodne novine - index porasta cijena ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2366
Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine, donijela
UREDBU
O UREDU ZA SURADNJU S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Članak 1.
Radi obavljanja stručnih i drugih poslova iz djelokruga Vlade Republike Hrvatske, a u vezi s radom i djelovanjem međunarodnih institucija, agencija i ureda u Republici Hrvatskoj osniva se Ured za suradnju s međunarodnim institucijama u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Ured) kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske.
Članak 2.
Ured prati djelovanje Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), Ureda Ujedinjenih naroda za vezu (UNLO) te ostalih agencija i ureda Ujedinjenih naroda (UN), Promatračke misije Europske unije (ECMM), Organizacije sjevernoatlantskog pakta/Stabilizacijskih snaga (NATO/SFOR) i ostalih agencija za pomoć u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: međunarodne institucije), pruža i organizira pružanje odgovarajuće stručne i druge pomoći navedenim međunarodnim institucijama, daje prijedloge za poduzimanje mjera zaštite interesa Republike Hrvatske u vezi s radom i djelovanjem navedenih međunarodnih institucija, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.
Suradnja tijela državne uprave, kada obavljaju poslove iz svog djelokruga i radnih tijela Vlade Republike Hrvatske koji su u vezi s radom navedenih međunarodnih institucija iz stavka 1. ovog članka, obavlja se putem Ureda.
Članak 3.
Radom Ureda upravlja predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Predstojnik Ureda odgovoran je Vladi Republike Hrvatske za svoj rad i rad Ureda i u odnosu na državne službenike i namještenike ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.
Predstojnik Ureda ima zamjenika, kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.
Zamjenik predstojnika Ureda zamjenjuje predstojnika Ureda u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti za rad te obavlja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda.
Zamjenik predstojnika Ureda za svoj rad odgovoran je predstojniku Ureda.
Članak 4.
Sjedište Ureda je u Zagrebu.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice (odjeli i odsjeci).
Ured ima sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Odjel u Zagrebu, s Odsjekom u Rijeci
  2. Odjel u Vukovaru
  3. Odjel u Sisku
  4. Odjel u Kninu, s Odsjekom u Splitu.

Članak 5.
Način rada Ureda uredit će se Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda. Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda odredit će se potreban broj službenika i namještenika Ureda s opisom njihovih poslova, kao i potrebnim uvjetima za obavljanje tih poslova, te druga pitanja značajna za rad Ureda.
Pravilnik o unutarnjem redu Ureda donosi predstojnik, uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka predstojnik Ureda dužan je donijeti u roku od 30 dana od dana primjene ove Uredbe.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 023-03/00-01/55
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 14. prosinca 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti