POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izmjene - odluka o usklađenju - zakon o sigurnosno obavještajnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Na temelju odredbe članka 97. stavka 1. i članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 3. veljače 2000.
Broj: 01/2-081-00-01/8-2
Zagreb, 5. veljače 2000.
PRIVREMENO NA DUŽNOSTI
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE
Zlatko Tomčić, v. r.
predsjednik Hrvatskoga državnog sabora
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
Članak 1.
U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98.) članak 2. mijenja se i glasi:
»Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri (u daljnjem tekstu: članovi Vlade).
Jedan od potpredsjednika se imenuje zamjenikom predsjednika Vlade.«
Članak 2.
U članku 3. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.
U stavku 2. riječi: »potpredsjednici Vlade, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.
Članak 3.
Članak 4. briše se.
Članak 4.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Mandat predsjednika i članova Vlade počinje danom imenovanja, a prestaje danom razrješenja.«
Članak 5.
U članku 7. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.
Članak 6.
U članku 8. stavku 1. riječi: »potpredsjednici, ministri i drugi« zamjenjuju se riječju: »i«.
U stavku 4. riječi: »Potpredsjednici Vlade, ministri i drugi članovi« zamjenjuju se riječju: »Članovi«.
Članak 7.
U članku 12. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»Potpredsjednik koji se imenuje zamjenikom predsjednika Vlade zamjenjuje predsjednika Vlade.
Potpredsjednici usklađuju rad ministarstava.«
Stavci 4. i 5. brišu se.
Članak 8.
U članku 13. stavku 1. riječi: »potpredsjednicima, ministrima, drugim« brišu se.
U stavku 2. riječi: »potpredsjednicima, ministrima, odnosno drugim« brišu se.
Članak 9.
U članku 16. stavku 3. riječi: »potpredsjednik kojeg on odredi« zamjenjuju se riječima: »potpredsjednik koji je imenovan zamjenikom predsjednika«.
U stavku 4. riječi: »ministri i drugi« zamjenjuju se riječima: »i ostali«.
Članak 10.
Članak 22. briše se.
Članak 11.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/00-01/01
Zagreb, 3. veljače 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti