POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pročišćeni pregled propisa - zakon o vladi - zaključak zastupničkog doma ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2128
Na temelju članka 5., 6., 13. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim
PRAVILNIK
REDA NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda Nikole Šubića Zrinskog (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.
Članak 2.
Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).
Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima osmo mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.
Članak 3.
Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za junački čin u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru.
Članak 4.
Red se sastoji od znaka Reda, male oznake Reda i umanjenice Reda.
Znak Reda je od srebra finoće 999/1000 i promjera 45 mm.
Na licu znaka Reda je temelj plavi emajlirani kvadrat srebrna ruba iz čijih stranica izlaze crveni emajlirani krakovi srebrna ruba. Na krakove je položen, pod kutom od 45o u odnosu na plavi kvadrat, crveni emajlirani kvadrat srebrna ruba. U središnjem polju se nalazi reljefno istaknuti pozlaćeni lik Nikole Šubića Zrinskoga s uzdignutom sabljom u desnici, junaka boja s Turcima kod Sigeta 1566. godine.
Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je vijak s maticom i okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA. Vijak i matica su od srebra finoće 800/1000.
Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov crvenog kvadrata i lika sa znaka Red, dijagonale 14 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.
Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni otkov znaka Reda, promjera 17 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama zastave Republike Hrvatske slijedom boja: crvena, bijela i plava, s lijeva na desno. Vrpca je složena u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.
Članak 5.
Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).
Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).
Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:
ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG.
Lijevo ispod natpisa REDOM NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.
Članak 6.
Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.
Članak 7.
Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.
Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.
Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.
Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.
Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.
Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.
Članak 8.
Predsjednik Republike uručuje Red osobno.
Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uručenje Reda.
Izaslanik predsjednika Republike za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, župan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.
Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.
Članak 9.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-051-00-3279/1
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti