POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - procesno pravo - uredba o carinskoj - tehnička pravila za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2127
Temeljem članka 5., 6., 12. i 35. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95) i članka 22. Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima od 4. listopada 2000. godine, donosim
PRAVILNIK
REDA KNEZA DOMAGOJA S OGRLICOM
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i tehnička izvedba Reda kneza Domagoja s ogrlicom (u daljnjem tekstu: Red), izgled i opis isprave o dodjeli Reda, način nošenja i isticanja Reda te druga pitanja od značenja za Red.
Članak 2.
Red je ustanovljen Zakonom o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95).
Red temeljem članka 6. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zakon) zauzima sedmo mjesto u važnosnome slijedu odlikovanja Republike Hrvatske.
Članak 3.
Red se dodjeljuje hrvatskim i stranim državljanima za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru.
Članak 4.
Red se sastoji od znaka Reda s ogrlicom, male oznake Reda te umanjenice Reda.
Znak Reda je visok 50 mm i širok 40 mm, od srebra finoće 999/1000.
Na licu znaka Reda u ovalnom udubljenome polju od glatkog srebra prikazan je pozlaćeni reljefni lik “Domagojeva strijelca” koji napinje luk u desno. Strijelac je prikazan s leđa gdje se lijevom ispruženom nogom oslanja o uporište, a desnom nogom kleči. Lijevom ispruženom rukom drži, a desnom rukom napinje luk. Ispod ovala je profilirana traka s natpisom KNEZ DOMAGOJ, nalegnuta na tzv. »kuke«, predromanički stilizirani ures u obliku vala (9.-11. stoljeće). Iznad ovalnog polja sa strijelcem je suspender od državnog grba položena na prekrižene mačeve.
Na glatkom naličju znaka Reda u sredini je okrugli vijenac od tropruta pletera unutar kojeg teče natpis REPUBLIKA HRVATSKA.
Znak Reda je ovješen plosnatim prstenom širine 7 mm, urešenim profiliranim starohrvatskim tropletom, o ogrlicu. Ogrlica je širine 36 mm i duljine 600 mm, od moariranog svilenog ripsa, u bojama povijesnog hrvatskog grba s naizmjence poredanim crvenim i srebrnim kvadratima.
Malu oznaku Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni zlatni otkov ovalnog polja i strijelca znaka Reda položen na prekrižene mačeve promjera 13,5 mm, pričvršćen na sredini pačetvorine. Vrpca je od svilenog moariranog ripsa u bojama grba Republike Hrvatske. Od vrpce je složena vodoravna pačetvorina visine 14 mm i širine 34 mm. Na naličju male oznake je igla za ovjes.
Umanjenicu Reda čini minijatura i vrpca. Minijatura je umanjeni zlatni otkov ovalnog polja i strijelca znaka Reda, visine 15 mm i širine 16 mm, ovješen o svilenu moariranu vrpcu u bojama grba Republike Hrvatske, složenu u okomitu pačetvorinu visine 40 mm i širine 12 mm. Na naličju umanjenice je igla za ovjes.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz Reda.
Članak 5.
Pri dodjeli Reda dodjeljuje se isprava o dodjeli (u daljnjem tekstu: isprava).
Isprava je otisnuta na shamoa corolla papiru (100 g/m2, veličine 210 x 297 mm).
Isprava je omeđena pravokutnikom 168 x 261 mm centriranim u odnosu na papir. Unutar pravokutnika je zelenkasto-plava podloga bogato urešena vegetabilnim višebojnim uresom koji zauzima lijevu i donju trećinu te desni rub središnjeg polja isprave. Uresi mogu izlaziti iz pravokutnika maksimalno 8 mm. U stiliziranome tamnocrvenom štitu u gornjem lijevom uglu isprave nalazi se grb Republike Hrvatske. Desno od grba je tekst: REPUBLIKA / HRVATSKA. Znakom / označen je prelazak u novi red. U donjoj trećini desno nalazi se krug unutarnjeg promjera 50 mm unutar kojeg je otisnut suhi mali državni pečat Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je otisnut na zelenkasto-plavoj podlozi ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA, a glasi:
ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98. / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / (čin, znanstveni stupanj) IME I PREZIME / REDOM KNEZA DOMAGOJA / S OGRLICOM.
Lijevo ispod natpisa S OGRLICOM ispisano je: U Zagrebu, datum. Desno od datuma ispisano je: PREDSJEDNIK REPUBLIKE / HRVATSKE / potpis predsjednika Republike Hrvatske / ime i prezime predsjednika Republike Hrvatske.
Sadržaj isprave je pisan crnim slovima tipa Lydian BT.
Sastavni dio ovoga Pravilnika je slikovni prikaz isprave.
Članak 6.
Predsjednik Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: predsjednik Republike) dodjeljuje odlikovanje Reda na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.
Članak 7.
Red odlikovane osobe ističu prilikom svečanih prigoda.
Ogrlicu s Redom odlikovane osobe ističu ovješenu oko vrata, sukladno prilikama i potrebama nositelja, odnosno prema pravilu za nošenje službenih odora.
Mala se oznaka ističe isključivo na službenoj odori, a umanjenica isključivo na civilnoj odjeći.
Umanjenica Reda se ističe prilikom svečanih prigoda, prema prilikama i potrebama nosioca. Potrebito je obratiti pozornost na primjeren izgled, ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe.
Žene ističu umanjenicu Reda na lijevoj strani grudi, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu.
Muškarci ističu umanjenicu Reda u lijevom zapučku, odnosno uz druge umanjenice složene u niz po važnosnome slijedu na lijevom suvratku odijela.
Zajedno sa znakom Reda nije dopušteno isticati malu oznaku i umanjenicu istog Reda.
Članak 8.
Predsjednik Republike uručuje Red osobno.
Predsjednik Republike može imenovati izaslanika za uručenje Reda.
Izaslanik predsjednika za uručenje Reda može biti predsjednik Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, ministar, župan te iznimno osoba po odluci predsjednika Republike.
Prilikom uručenja Reda odlikovani dobiva uz Red i ispravu te kutiju za Red.
Članak 9.
Za sva ostala prava, obveze i odgovornosti osoba odlikovanih Redom koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona te Pravilnika o odlikovanjima i priznanjima.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 01-051-00-3278/1
Zagreb, 6. listopada 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti