POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - procesno pravo - pravilnik o eskontnoj - rješenje o apoenima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2361
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000.
Broj: 01-081-00-4320/2
Zagreb, 15. prosinca 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNIM POREZIMA NA OSOBNE AUTOMOBILE, OSTALA MOTORNA VOZILA, PLOVILA I ZRAKOPLOVE
Članak 1.
U Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (»Narodne novine«, br. 139/97., 105/99. i 55/00.) u članku 3. stavku 1. iza točke 1. dodaje se nova točka 2. koja glasi:
»2. novim osobnim automobilom i motociklom smatra se osobni automobil i motocikl koji nije bio registriran i korišten. Pod registracijom se razumijeva godišnja registracija. Novim osobnim automobilom i motociklom, razumijeva se i osobni automobil i motocikl kojem od dana prve nabave novog osobnog automobila i motocikla od proizvođača ili trgovca do dana uvoza u Republiku Hrvatsku nije proteklo više od 12 mjeseci, neovisno je li u tom razdoblju bio registriran ili korišten.«
Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 3., 4. i 5.
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. točka 1. mijenja se i glasi:
»(1) Posebni porez plaća se na:

1. osobne automobile i motocikle

Osnovica - prodajna cijenaPosebni porez
prekodo
050.000,005%
50.000,00100.000,002.500,00+10% na iznos preko 50.000,00
100.000,00150.000,007.500,00+15% na iznos preko 100.000,00
150.000,00200.000,0015.000,00+20% na iznos preko 150.000,00
200.000,00250.000,0025.000,00+25% na iznos preko 200.000,00
250.000,00300.000,0037.500,00+30% na iznos preko 250.000,00
300.000,00350.000,0052.500,00+35% na iznos preko 300.000,00
350.000,00 70.000,00+40% na iznos preko 350.000,00Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Posebni porez iz stavka 1. točke 1. ovoga članka na osobne automobile i motocikle koji se ne smatraju novim u smislu članka 3. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona povećava se za pedeset posto (50%), a za osobne automobile obujma cilindra preko 1600 cmł i motocikle obujma cilindra preko 250 cmł za sto posto (100%).«
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine.
Klasa: 410-19/00-01/08
Zagreb, 13. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti