POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - procesna prava - pravilnik o pasminama - pravilnik o jednostavnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1059
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODRE?IVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k. o. CRIKVENICA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Crikvenica, za područje Gradske plaže - Crikvenica.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1, odnosno na završetku betonskog molića koji ujedno predstavlja početak žičane ograde Gradske plaže. Od točke 1 granica nastavlja žičanom ogradom u pravcu sjeveroistoka do točke 2 u kojoj se lomi u pravcu sjeverozapada, te prateći nadalje žičanu ogradu dolazi do točke 3. U točki 3 granica se lomi pod pravim kutem i nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko ulazne rampe Gradske plaže nadalje žičanom ogradom, te zaobilazeći turističku ambulantu između točaka 4 i 5 nastavlja žičanom ogradom do točke 6, koja ujedno predstavlja presjek produžetka pravca žičane ograde prepumpne kanalizacijske stanice i pravca kopnenog ruba ceste Dramalj - Crikvenica. U točki 6 granica se lomi i nastavlja u pravcu sjeverozapada nadalje prateći morski rub ceste Dramalj - Crikvenica sve do točke 7. Od točke 7 nastavlja rubom betonirane pješačke staze za Crni molo i dolazi do točke 8 od kuda nastavlja žičanom ogradom Gradske plaže do točke 9. Od točke 9 granica nastavlja u istom pravcu betonskim rubnjakom pa nadalje betonskim zidom sve do točke 10 gdje izbija na morsku obalu i gdje za područje Gradske plaže - Crikvenica i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja k.o. Crikvenica, broj lista 1 i 2 u mjerilu 1 : 1000.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/24
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 27. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti