POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbori propisa - zakon o policijskim - aneks sporazumu odvjetnici ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću trojice za odlučivanje o ustavnim tužbama sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca mr. sc. Ivana Matije i Milana Vukovića, dr. iur., kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe D. Č. i V. V. iz M., V. O. - B. iz M., te N. M. iz D., koje zastupa B. S.-R., odvjetnica iz D., na sjednici Vijeća održanoj dana 17. siječnja 2000. godine, jednoglasno je donio
RJEŠENJE
I. Ustavna tužba se odbacuje.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
U konkretnom slučaju podnositelji su podnijeli ustavnu tužbu u svezi s presudama Vrhovnog suda Republike Hrvatske, broj: Rev-951/1998 od 26. svibnja 1999., broj: Rev-832/1999 od 5. travnja 1999., broj: Rev-952/1998 od 14. travnja 1999. i broj: Rev-952/1998 od 14. travnja 1999. godine.
Tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno je kako ustavna tužba nije sastavljena sukladno odredbi članka 61. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99 - nastavno: Ustavni zakon). Naime, ustavna tužba nije bila potpisana po podnositeljima, niti su u njoj bili navedeni jedinstveni matični brojevi građana. Nadalje, u ustavnoj tužbi podnositelji nisu naveli osporavajuće razloge glede sadržaja ustavnih prava koja u konkretnom slučaju smatraju povrijeđenima, već su se u ustavnoj tužbi oni općenito pozivali na nezakonitost i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje u provedenim parničnim postupcima, kao na bitne razloge ustavne tužbe. Također, u ustavnoj tužbi nisu bili priloženi dokazi o pravodobnosti ustavne tužbe, dokazi o iscrpljenosti dopuštenog pravnog puta, kao niti izvornici ili ovjereni prijepisi osporavanih odluka.
S obzirom na činjenicu da predmetna ustavna tužba nije bila sastavljena sukladno odredbi članka 61. Ustavnog zakona, punomoćnik podnositelja je pozvan dopisom od 2. prosinca 1999. godine, u roku od osam (8) dana, tu tužbu sastaviti sukladno odredbi članka 61. Ustavnog zakona. Dostava predmetnog dopisa uredno je iskazana na dan 14. prosinca 1999. godine.
Također, punomoćnik podnositelja je upozoren na posljedice propusta postupanja po nalogu Suda, sukladno odredbi članka 18. stavka 4. Ustavnog zakona.
Ustavna tužba nije potpuna.
Prema odredbi članka 61. Ustavnog zakona, ustavna tužba mora sadržavati ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, prebivalište ili boravište, odnosno tvrtku i sjedište podnositelja ustavne tužbe, ime i prezime njegovog punomoćnika, oznaku odluke kojom je povrijeđeno neko pravo ili sloboda, naznaku ustavnog prava ili slobode koje je povrijeđeno, razloge tužbe, dokaze o tome da je iscrpljen pravni put i da je tužba pravodobna, potpis podnositelja ustavne tužbe i uz tužbu priložen osporeni akt u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu. Prema odredbi članka 23. stavka 2. Ustavnog zakona, ovlaštenje punomoćnika na poduzimanje svih radnji tijekom ustavnosudskog postupka mora se temeljiti na posebnoj punomoći.
Člankom 61. Ustavnog zakona taksativno je određen sadržaj ustavne tužbe, potrebit da bi se po podnesku podnositelja moglo odlučivati o biti stvari. Subjektivan stav podnositelja glede sadržaja odredbe članka 61. Ustavnog zakona nije od utjecaja na njihovu dužnost postupiti sukladno navedenoj odredbi, kao i sukladno nalogu Suda. Potpunost ustavne tužbe postupovna je pretpostavka dopustivosti zahtjeva ustavnosudske zaštite. Tim više što ustavna tužba nije pravno sredstvo u sistemu redovnih ili izvanrednih pravnih lijekova, nego poseban institut za ocjenu pojedinačnih akata radi zaštite prava i temeljnih sloboda čovjeka. Radi navedenog Ustavni sud u pravilu ne razmatra ocjenu dokaza ili primjenu materijalnog prava tijela sudbene vlasti koje je donijelo pojedinačnu odluku, već se tijekom ustavnosudskog postupka utvrđuje je li u postupku odlučivanja o pravima i obvezama pojedinca došlo do ustavno nedopuštenog posizanja u temeljna prava i slobode građana.
Prema odredbama članka 18. stavka 1. i stavka 2. Ustavnog zakona, podnesci upućeni Ustavnom sudu Republike Hrvatske moraju biti razumljivi i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati. Nepotpune podneske Sud će vratiti podnositelju na dopunu u određenom roku. Prema odredbi članka 18. stavka 4. Ustavnog zakona, odbacit će se podnesci koji u roku budu vraćeni Sudu bez odgovarajuće dopune.
U svom pravodobno dostavljenom podnesku od 22. prosinca 1999. godine podnositelji nisu postupili sukladno nalogu Suda, nego su putem svog punomoćnika dostavili očitovanje iz kojeg proizlazi kako prema njihovom mišljenju ustavna tužba ima potrebiti minimalni supstrat i da ta tužba sadrži dostatne podatke za provođenje redovnog ustavnosudskog postupka. Također, predlažu Sudu da nedostatke ustavne tužbe, prema njihovom mišljenju, preko dostatnog sadržaja za odlučivanje o biti stvari u konkretnom slučaju, ukloni po službenoj dužnosti.
S obzirom na navedeni sadržaj podneska podnositelja, tijekom provedenog postupka je utvrđeno kako predmetna ustavna tužba i nakon naloga Suda za njezinom dopunom, ne sadrži sve što je potrebito da bi se u ustavnosudskom postupku odlučivalo o biti stvari, pa je na temelju članka 68. Ustavnog zakona u svezi s člankom 18. stavkom 4. Ustavnog zakona, riješeno kao u točki I. izreke.
Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-III-816/1999
Zagreb, 17. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti