POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - izbori pravilnika - pravilnik o rokovima - sporazum o osnivanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću trojice za odlučivanje o ustavnim tužbama sastavljenom od dopredsjednika Suda Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca mr. sc. Ivana Matije i Milana Vukovića, dr. iur., kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe S. r. i v. i. H. iz Z., na sjednici Vijeća održanoj dana 17. siječnja 2000. godine, jednoglasno je donio
RJEŠENJE
I. Ustavna tužba se odbacuje.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
S. r. i v. i. H. iz Z., zastupan po predsjedniku prof. dr. A. K., podnio je ustavnu tužbu protiv Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja, odnosno radi nedonošenja odluke o usklađivanju invalidnina za sve kategorije invalida rata.
Podnositelj smatra da su u konkretnom slučaju povrijeđena ustavna prava iz članka 14. stavka 2., članka 19. i članka 57. stavka 2. Ustava. U ustavnoj tužbi podnositelj upućuje i na postojanje povrede temeljnih ustavnih odredaba sadržanih u članku 3. i članku 5. Ustava.
U ustavnoj tužbi podnositelj također zahtijeva od ovog Suda svojom odlukom obvezati Vladu Republike Hrvatske na donošenje odluke o usklađivanju invalidnina za sve kategorije invalida rata.
Ustavna tužba nije dopuštena.
Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99 nastavno: Ustavni zakon) u članku 59. stavak 1. i stavak 2. određuje da svaka fizička i pravna osoba može, po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta, podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da joj je odlukom sudbene vlasti, upravne vlasti ili odlukom drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno neko od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.
Iz navedenih odredaba Ustavnog zakona proizlazi da je pretpostavka dopustivosti ustavne tužbe postojanje konkretne odluke sudbene vlasti, upravne vlasti ili odluke drugih tijela koja imaju javne ovlasti.
Prema stajalištu ovog Suda, osporavano nečinjenje Vlade Republike Hrvatske ne može se smatrati odlukom u smislu navedenih odredaba članka 59. stavka 1. i stavka 2. Ustavnog zakona.
Slijedom iznijetoga je utvrđeno kako u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za postupanje Ustavnog suda na temelju članka 59. stavka 4. Ustavnog zakona.
S obzirom da je tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno kako u konkretnom slučaju nema odluke u svezi koje je dopušteno zahtijevati ustavnosudsku zaštitu, na temelju članka 68. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.
Objava ovog rješenja temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona.
Broj: U-III-370/1999
Zagreb, 17. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti