POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - priziv - uredba o oslobođenju - pravilnik o medicinskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2359
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U 2001. GODINI
Proglašavam Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 2001. godini, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. prosinca 2000.
Broj: 01-081-00-4258/2
Zagreb, 13. prosinca 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE U 2001. GODINI
Članak 1.
(1) Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje, utvrđeni Zakonom o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), plaćaju od 1. siječnja 2001. godine:

  1. doprinos iz plaće po stopi od 10,75%,
  2. doprinos na plaću po stopi od 8,75%,
  3. doprinos na naknade umjesto plaće (članak 141. točka 2. Zakona) – po stopi od 33,00%,
  4. doprinos na osnovice osiguranja koje utvrđuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) općim aktom (članak 141. točka 3. Zakona) – po stopi od 19,50%,
  5. doprinos na osnovice utvrđene propisima o zapošljavanju (članak 141. točka 4. Zakona) – po stopi od 19,50%,
  6. doprinos na plaće, odnosno osnovice za obračunavanje i plaćanje doprinosa za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa:

– kao 18 mjeseci staža osiguranja po dodatnoj stopi od 17,58%,
– kao 16 mjeseci staža osiguranja po dodatnoj stopi od 11,28%,
– kao 15 mjeseci staža osiguranja po dodatnoj stopi od 7,84%,
– kao 14 mjeseci staža osiguranja po dodatnoj stopi od 4,86%.
(2) Za osiguranike kojima poslodavac isplaćuje naknadu plaće na svoj teret za vrijeme bolovanja, doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem (članak 145. stavak 1. točka 1. i 2. Zakona) plaća poslodavac po stopama iz stavka 1. točke 6. ovoga članka.
(3) Za osiguranike – slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multipleks skleroze, reumatoidnog artritisa, gluhe osobe te osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica, doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem plaća Republika Hrvatska po stopi od 7,84%.
(4) Za osiguranike – korisnike invalidske mirovine iz članka 25. stavka 6. Zakona, Republika Hrvatska plaća doprinos po stopi od 19,50% na osnovicu – prosječnu plaću iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, razmjerno stažu ostvarenom u skladu s člankom 25. stavkom 6. Zakona.
(5) Za rad redovitih učenika, odnosno studenata – pravna osoba registrirana za posredovanje pri njihovom zapošljavanju obvezno osigurava i plaća doprinos na bruto iznos zarade po stopi od 4,64% za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja koji su izazvani ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, koji prava ostvaruju u skladu s člankom 18. Zakona.
Članak 2.
(1) Osiguranici iz članka 12. Zakona – poljoprivrednici i članovi njihovih kućanstava, plaćaju doprinos po stopi od 9,75%.
(2) Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: HRVI), ako su sami obveznici plaćanja doprinosa, plaćaju na osnovicu osiguranja doprinos po stopi od 9,75%.
(3) Poslodavci za HRVI kod njih zaposlene plaćaju samo doprinos iz neto plaće po stopi od 10,75%.
(4) Poslodavci koji su registrirani za zapošljavanje invalida, za invalide kod njih zaposlene i drugi poslodavci za osobe iz članka 1. stavka 3. ovoga Zakona i za osobe sa smetnjama u psihičkom ili fizičkom razvoju čije su smetnje utvrđene posebnim propisima, plaćaju za njih samo doprinose iz plaće po stopi od 10,75%.
(5) Hrvatski zavod za zapošljavanje za nezaposlene HRVI plaća doprinos na osnovice utvrđene u skladu s propisima o zapošljavanju po stopi od 9,75%.
(6) Doprinos na naknade iz članka 1. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona za osiguranike iz stavka 2. do 4. ovoga članka plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, odnosno nadležni centar za socijalnu skrb po stopi od 16,50%.
(7) Republika Hrvatska plaća za osiguranike iz stavka 1. do 5. ovoga članka doprinos po stopi od 9,75% odnosno 10,75%, a na naknade iz stavka 6. ovoga članka doprinos po stopi od 16,50%.
Članak 3.
Osnovice iz članka 1. stavka 4. ovoga Zakona, kao i osnovice iz članka 141. i 143. Zakona, utvrđene za obračunavanje i plaćanje doprinosa su i osnovice za ostvarivanje prava.
Članak 4.
Plaćom se prema ovom zakonu smatra plaća u skladu s propisima o porezu na dohotak.
Članak 5.
(1) Obveznik plaćanja doprinosa koji nije isplatio plaću, doprinos obračunava i plaća na najnižu osnovicu, u skladu s člankom 143. Zakona.
(2) Doprinos koji je obveznik plaćanja doprinosa obračunao i uplatio na najnižu osnovicu, u skladu s člankom 143. Zakona, smatra se dijelom doprinosa koji se konačno obračunava pri isplati dospjelih, a neisplaćenih plaća.
Članak 6.
(1) Nalog za plaćanje doprinosa iz članka 150. Zakona, izvršava organizacija ovlaštena za obavljanje platnog prometa prije svih drugih obveza obveznika plaćanja doprinosa.
(2) Ako se naplata ne može izvršiti na način iz stavka 1. ovoga članka, naplatu doprinosa izvršit će Zavod ili porezna uprava, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak, odnosno sud prema pravilima ovršnog postupka.
(3) Sredstva ostvarena naplatom izvršenom na način iz stavka 2. ovoga članka izravno se doznačuju na poseban račun Zavoda.
Članak 7.
(1) Iznimno u 2001. godini, obveznici plaćanja doprinosa plaćaju za zaposlenike koje poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pošalje u drugu državu radi obavljanja nekog posla za tog poslodavca, doprinose po stopi od 19,50% na osnovicu – plaću, koju bi ostvarili za iste, odnosno slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, povećanu za 20%.
(2) Osnovica iz stavka 1. ovoga članka ne može biti niža od prosječne plaće iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, povećane za 20%. Osnovica utvrđena za obračunavanje i plaćanje doprinosa je osnovica i za ostvarivanje prava.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za radnike zaposlene na osnovi međunarodnog sporazuma o broju radnih dozvola, osnovica iz stavka 1. ovoga članka ne može biti niža od prosječne plaće iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, grane djelatnosti kojoj poslodavac pripada.
(4) Iznimno u 2001. godini, pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom sami su obveznici plaćanja doprinosa i plaćaju doprinos po stopi od 19,50% na osnovice koje Uredbom uređuje Vlada Republike Hrvatske.
(5) Iznimno u 2001. godini, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje oslobađa se plaćanja doprinosa za obveze utvrđene člankom 1. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona.
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2001.
Klasa: 411-01/00-01/04
Zagreb, 8. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti