POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - privremeno - zakon o mjernim - zakon o štedno kreditnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

2357
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POVEĆANJU MIROVINA RADI OTKLANJANJA RAZLIKA U RAZINI MIROVINA OSTVARENIH U RAZLIČITIM RAZDOBLJIMA
Proglašavam Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. prosinca 2000.
Broj: 01-081-00-4256/2
Zagreb, 13. prosinca 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O POVEĆANJU MIROVINA RADI OTKLANJANJA RAZLIKA U RAZINI MIROVINA OSTVARENIH U RAZLIČITIM RAZDOBLJIMA
Članak 1.
Ovim se Zakonom uređuje način povećanja mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima i izvršava Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 12. svibnja 1998. u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske.
Članak 2.
(1) Radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima mirovine ostvarene do 31. prosinca 1998. povećavaju se od 1. siječnja 2001., i to:

  1. mirovine ostvarene do 31. prosinca 1994. – za 20%,
  2. mirovine ostvarene u 1995. godini:

a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. godine – za 17%,
b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. godine –20%,
3) mirovine ostvarene u 1996. godini:
a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. godine – za 10,4%,
b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja od 1994. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 17%,
c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994. i 1995. godine – za 20%,
4) mirovine ostvarene u 1997. godini:
a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata i plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. godine – za 7,3%,
b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 10,4%,
c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995. i 1996. godine – za 17%,
d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994., 1995. i 1996. godine – za 20%,
5) mirovine ostvarene u 1998. godini:
a) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju je uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. godine kao posljednje godine iz koje je uzeta plaća, odnosno osnovica osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice – za 0,5%,
b) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1996. i 1997. godine – za 3,4%,
c) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1995., 1996. i 1997. godine – za 9,5%,
d) ako je mirovina određena od mirovinske osnovice u koju nije uračunata plaća, odnosno osnovica osiguranja iz 1994., 1995., 1996. i 1997. godine – za 12,4%.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, obiteljska mirovina ostvarena nakon smrti korisnika starosne ili invalidske mirovine povećava se za postotak utvrđen stavkom 1. ovoga članka utvrđenim za godinu u kojoj je umrli korisnik ostvario pravo na mirovinu ovisno o godini iz koje su uračunate plaće, odnosno osnovice osiguranja za utvrđivanje mirovinske osnovice.
Članak 3.
(1) Osnovica za povećanje mirovine prema članku 2. ovoga Zakona je svota mirovine, bez zaštitnog dodatka, koja korisniku pripada za mjesec prosinac 2000. godine.
(2) Osnovica za povećanje mirovine korisnika minimalne mirovine prema članku 2. ovoga Zakona je svota mirovine koja bi korisniku pripadala na dan 31. prosinca 2000., bez primjene propisa o minimalnoj mirovini.
Članak 4.
(1) Povećanjem prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona ne obuhvaćaju se zaštitni dodatak uz mirovinu, minimalna mirovina i najviša svota mirovine određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.
(2) Ako je povećana mirovina prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona veća od ukupne svote mirovine sa zaštitnim dodatkom, odnosno minimalne mirovine, pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu, odnosno minimalnu mirovinu prestaje 31. prosinca 2000.
(3) Svota mirovine povećana prema članku 2. stavku 1. ovoga Zakona ne može biti veća od svote najviše mirovine na dan 31. prosinca 2000. određene prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji su važili do 31. prosinca 1998.
Članak 5.
Prema odredbama ovoga Zakona ne povećavaju se mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika (»Narodne novine«, br. 53/91., 73/91., 18/92. i 96/93.), mirovine određene prema propisima o određivanju mirovina zastupnika u Hrvatskom državnom saboru i mirovine određene prema Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (»Narodne novine«, br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 26/93., 40/90. i 96/93.).
Članak 6.
(1) Povećanje mirovina izvršit će se tako da se broj osobnih bodova korisnika mirovine, utvrđenih na dan 1. siječnja 2001., poveća primjenom članka 2. ovoga Zakona.
(2) Povećanje mirovina prema ovom Zakonu izvršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.
Članak 7.
Sredstva za isplatu povećanja mirovina prema ovome Zakonu osigurat će se u državnom proračunu.
Članak 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2001.
Klasa: 140-01/00-02/01
Zagreb, 8. prosinca 2000.
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti