POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ispravci i novi propisi - odluka o sredstvima - koeficijent za plaćanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO KULTURE
1588
Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99) ministar kulture, uz prethodnu suglasnost ministra gospodarstva donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE RADI DOBIVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 129/99) u članku 5. dodaje se iza stavka 3. stavak 4. koji glasi:
»Fizička osoba smatra se stručno osposobljenom za obavljanje poslova restauriranja i konzerviranja iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika ako je stekla odgovarajuće stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i posebnim propisom.«
Članak 2.
U članku 8. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
»- opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslovni prostor, popis strojeva, alata i opreme),«
U stavku 3. točka 5. mijenja se i glasi:
»- opis tehničke opremljenosti za obavljanje poslova (poslovni prostor, popis strojeva, alata i opreme),«
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
»Pravna osoba može podnijeti zahtjev za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova iz članka 2. točke 1. do 7. ovoga Pravilnika i za svoje zaposlenike.«
Članak 3.
U članku 9. stavku 2. riječi: »članka 1. stavka 2.« zamijenjuju se riječima: »članka 2.«.
Članak 4.
U članku 10. stavku 1. riječi: »te mišljenje vještaka s popisa vještaka Ministarstva kulture.« zamijenjuju se riječima: »te po potrebi mišljenje vještaka s popisa vještaka Ministarstva kulture, odnosno odgovarajuće znanstvene ili stručne ustanove.«
U stavku 2. riječ: »vještaka« briše se.
Članak 5.
Iza članka 15. dodaje se članak 15a. koji glasi:
»Članak 15a.
Do donošenja propisa iz članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno proteka roka propisanog člankom 122. stavkom 3. istoga Zakona, stručno povjerenstvo neće rješavati zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova restauriranja i konzerviranja kulturnih dobara iz članka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.
Postupci pokrenuti zahtjevom za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova restauriranja i konzerviranja kulturnog dobra podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika privremeno se obustavljaju do donošenja propisa iz članka 101. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.«
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 612-08/00-01-84
Urbroj: 532-03-3/15-00-02
Zagreb, 10. srpnja 2000.Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti