POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zakoni i odluke - pravilnik o toksinima - ispravak tablice iz ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1327
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave (ŻNarodne novineŽ, br. 75/93, 48/99 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. lipnja 2000. godine donijela
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Članak 1.
U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti i tehnologije (ŻNarodne novineŽ, broj 41/2000), u članku 34., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
ŻZa obavljanje poslova u Odjelu za tehnologijski sustav, ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

  1. Odsjek za tehnologijsku infrastrukturu
  2. Odsjek za prijenos tehnologija.Ž

Članak 2.
Iza članka 34. dodaju se članci 34.a. i 34.b, koji glase:
ŻČlanak 34.a
Odsjek za tehnologijsku infrastrukturu brine o razvoju institucijskih nositelja tehnologijsko-inovacijskog sustava Republike Hrvatske s naglaskom na institucije koje ubrzavaju primjenu i uvođenje novih proizvoda i procesa temeljenih na znanju i inovacijama u gospodarstvu, kao što su: tehnološki centri, centri za tehnološki transfer, tehnološki ili znanstveni parkovi, specijalizirane financijske institucije i sl., te obavlja druge poslove iz svojeg djelokruga koje odredi ministar.
Članak 34.b
Odsjek za prijenos tehnologija razvija i unapređuje sustav prijenosa novih tehnologijskih dostignuća i znanja iz inozemstva u Republiku Hrvatsku i obrnuto; predlaže mjere za poticanje suradnje znanosti i gospodarstva u cilju bržeg tehnologijskog razvitka, potiče primjenu rezultata istraživanja i inventivnog rada u tehnologijskom razvitku, te obavlja ostale poslove vezane za korištenje znanstvenih potencijala u tehnologijskom i gospodarskom razvoju i poslove koje odredi ministar.Ž.
Članak 3.
U članku 35., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2., koji glasi:
ŻZa obavljanje poslova u Odjelu za tehnologijski razvitak osnivaju se sljedeći odsjeci:

  1. Odsjek za tehnologijsko planiranje i razvoj
  2. Odsjek za tehnologijska istraživanja i projekte.Ž.

Članak 4.
Iza članka 35. dodaju se članci 35.a i 35.b, koji glase:
ŻČlanak 35.a
Odsjek za tehnologijsko planiranje i razvoj prati, ocjenjuje i analizira stanje tehnologijske razvijenosti u Republici Hrvatskoj i dostignuća tehnologijskog razvoja u svjetskim okvirima, predlaže i prati mjere za razvitak cjelovitog tehnološko-inovacijskog sustava Republike Hrvatske (obrazovanje, informacijski sustav, zakonska regulativa, infrastruktura); potiče i usmjerava tehnologijske djelatnosti i primjenu u znanju temeljnih tehnologija u skladu s cjelokupnim sustavom, te obavlja i druge poslove iz svog djelokruga i poslove koje odredi ministar.
Članak 35.b
Odsjek za tehnologijska istraživanja i projekte obavlja stručne poslove planiranja i usklađivanja tehnologijskog istraživanja u Republici Hrvatskoj; predlaže i prati mjere za razvitak i efikasan rad razvojnih i inovativnih potencijala tehnologijskog stvaralaštva, predlaže i prati mjere za poticanje razvoja novih proizvoda i proizvodnih tehnologija, te obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga i poslove koje odredi ministar.Ž.
Članak 5.
Članak 70. briše se.
Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u ŻNarodnim novinamaŽ.
Klasa: 023-03/00-01/26
Urbroj: 5030104-00-4
Zagreb, 15. lipnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti