POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ispravci - tumačenje odredbe članka - program praćenja kakvoće ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Ministar rada i socijalne skrbi temeljem odredbe čl. 9. st. 1. Zakona o načinu određivanja zastupljenosti udruga sindikata više razine u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini ("Narodne novine" br. 19/99, u nastavku: Zakon) donosi
RJEŠENJE
Utvrđuje se da sve uvjete iz članka 2. Zakona ispunjavaju sljedeće udruge sindikata više razine:

  1. Hrvatska udruga sindikata, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2
  2. Matica hrvatskih sindikata javnih službi, Zagreb, Trg m. Tita 4
  3. Nezavisni hrvatski sindikati, Zagreb, Vodovodna 11
  4. Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Zagreb, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 2
  5. Udruga radničkih sindikata Hrvatske, Zagreb, Ul. kralja Držislava 4.

Utvrđuje se da su prema popisima poslodavaca koje su udruge sindikata više razine priložile zahtjevima za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta dostavljenim Ministarstvu rada i socijalne skrbi do 6. travnja 1999. g. te udruge imale sljedeći ukupni broj članova svih sindikata udruženih u pojedinu udrugu, kojim članovima se usteže sindikalna članarina pri isplati plaća:

  1. Hrvatska udruga sindikata, Zagreb 32.493 člana
  2. Matica hrvatskih sindikata javnih službi,

Zagreb 46.282 člana
3. Nezavisni hrvatski sindikati, Zagreb 40.455 članova
4. Savez samostalnih sindikata Hrvatske,
Zagreb 289.651 član
5. Udruga radničkih sindikata Hrvatske,
Zagreb 31.458 članova.
Ovo je rješenje konačno i mora se objaviti u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Zahtjeve za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta s prilozima iz čl. 4. Zakona podnijelo je u roku iz čl. 3. st. 1. Zakona, tj. do 6. travnja 1999., pet udruga sindikata više razine navedenih u st. 1. izreke ovog rješenja.
Ministar rada i socijalne skrbi je temeljem odredbe čl. 5. Zakona rješenjem od 10. svibnja 1999. imenovao Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta od strane udruga sindikata više razine za zastupljenost u nacionalnim tripartitnim tijelima (u nastavku: Povjerenstvo) od 15 članova, sastavljeno prema odredbi čl. 3. st. 2. Zakona, a 21. svibnja 1999. ministar je temeljem odredbe čl. 6. st. 2. Zakona donio Uputu o načinu sastavljanja i dostavljanja podataka o zaposlenicima kojima se pri isplati plaća usteže sindikalna članarina.
Povjerenstvo je zbog velikog obima posla te radi statusnih promjena, stečajeva, likvidacija i drugih promjena u odnosu na stanje prema prijavama o poslodavcima, a radi što veće usklađenosti sa stvarnim stanjem, odlučilo nastaviti raditi po proteku roka iz čl. 8. Zakona i konačno stanje utvrdilo je zapisnikom od 19. siječnja 2000. g.
Stoga je prema podacima utvrđenim od strane Povjerenstva, a temeljem odredaba čl. 9. st. 1. i 2. Zakona, riješeno kao u izreci.
NAPUTAK O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja svaka udruga iz st. 1. izreke rješenja može pokrenuti upravni spor tužbom podnijetom Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja.
Klasa: UP/I-006-04/00-01/33
Urbroj: 524-02-00-1
Zagreb, 20. siječnja 2000.
Ministar
Joso Škara, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti