POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ispis zakona - zaključak o evidentiranju - popis upisanih predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
1586
Na temelju članka 9. stavak 6. Zakona o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, broj 139/97. i 55/2000.), ministar financija donosi
PRAVILNIK
O POSEBNOM POREZU NA KAVU
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se oblik i sadržaj izvješća o uvezenim količinama kave, obračunanom i plaćenom posebnom porezu na kavu, izvezenim količinama kave i vraćenom posebnom porezu na kavu, te stanju zaliha.
Članak 2.
(1) Mjesečno i godišnje izvješće o uvezenim količinama kave, obračunanom i plaćenom posebnom porezu na kavu, izvezenim količinama kave i vraćenom posebnom porezu na kavu, te stanju zaliha, porezni obveznici podnose na Obrascu I-KA.
(2) Obrazac mjesečnog i godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Mjesečno izvješće iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika, porezni obveznici posebnog poreza na kavu podnose do 15. u mjesecu za protekli mjesec, a do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu.
Članak 4.
Izvješće iz članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika sastavlja se na temelju podataka iz evidencija koje su porezni obveznici posebnog poreza na kavu obvezni voditi na temelju članka 9. stavak 1. do 5. Zakona o posebnom porezu na kavu.
Članak 5.
Izvješće o uvezenim količinama kave, obračunanom i plaćenom posebnom porezu na kavu, izvezenim količinama kave i vraćenom posebnom porezu na kavu, te stanju zaliha, sadrži sljedeće podatke:

 1. redak 1. stanje zaliha iz prethodnog izvješća, izraženo u kilogramima po vrstama kave,
 2. redak 2. uvezene količine u kilogramima po vrstama kave tijekom izvještajnog mjeseca,
 3. redak 3. iznos posebnog poreza na kavu po kilogramu prema vrsti kave,
 4. redak 4. obračunana svota posebnog poreza na kavu tijekom izvještajnog mjeseca po vrstama kave,
 5. redak 5. uplaćena svota posebnog poreza na kavu tijekom izvještajnog mjeseca po vrstama kave,
 6. redak 6. izvezene količine u kilogramima po vrstama kave tijekom izvještajnog mjeseca,
 7. redak 7. svota plaćenog posebnog poreza pri uvozu po vrsti kave koja se izvozi,
 8. redak 8. svota posebnog poreza na izvezenu kavu uvećanog za 20%,
 9. redak 9. svota posebnog poreza za povrat,
 10. redak 10. vraćena svota posebnog poreza,
 11. redak 11. prodane količine u tuzemstvu u kilogramima,
 12. redak 12. količine izražene u kilogramima po vrstama kave, što su dane ili primljene u preradu,
 13. redak 13. tehnološki gubitak izražen u kilogramima po vrstama kave, što nastaje u preradi,
 14. redak 14. stanje zaliha na kraju izvještajnog mjeseca, izraženo u kilogramima po vrstama kave.

Članak 6.
Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju mjesečnog izvješća o stanju uvezenih količina kave, plaćenom posebnom porezu na kavu i stanju zaliha (»Narodne novine«, broj 71/93. i 109/96).
Članak 7.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. kolovoza 2000.
Klasa: 410-19/00-01/529
Urbroj: 513-07/00-1
Zagreb, 14. srpnja 2000.


Ministar financija
Mato Crkvenac, v. r.
Porezni obveznik _________________________     Područni ured     ________________________________
Matični broj/JMBG _________________________     Ispostava _____________________________________
Adresa     ___________________________________     Nadnevak prijama _______________________________
Žiro račun ________________________________


           IZVJEŠĆE O UVEZENIM KOLIČINAMA KAVE, OBRAČUNANOM I PLAĆENOM POSEBNOM POREZU NA
          KAVU, IZVEZENIM KOLIČINAMA KAVE, VRAĆENOM POSEBNOM POREZU NA KAVU, TE STANJU ZALIHA
                    KAVE ZA RAZDOBLJE OD ________ DO ________ 200___ GODINE


                                                       Obrazac I-KA

_ __ __________________________          

                    Kava          Kava                    Zamjene kave koje sadrže kavu,
Red.                    nepržena     pržena          Kavine          ekstrakti, esencije, koncentrati
br.     OPIS               s kofeinom i     s kofeinom i     ljuske          kave i preparati na bazi tih ekstra-     Ukupno
                    bez kofeina     bez kofeina     i opne          kata, esencija ili koncentrata na
                                                  bazi kave
_ __ __________________________          

1      2                 3           4           5                    6                7
_ __ __________________________          
     
1.     Stanje zaliha na dan
     ____________ u kg                                                            xxx
     
2.     Uvezene količine u kg                                                            xxx
     
3.     Iznos posebnog
     poreza po 1 kg                                                                 xxx
     
4.     Obračunana svota
     posebnog poreza
     
5.     Uplaćena svota
     posebnog poreza
_ __ __________________________          
_ __ __________________________          
     
6.     Izvezene količine u kg                                                            xxx
     
7.     Svota plaćenog
     posebnog poreza
     pri uvozu na kavu koja
     se izvozi
     
8.     Svota posebnog
     poreza na izvezenu kavu      xxx
     uvećanog za 20%
     
9.     Svota posebnog
     poreza za povrat
     
10.     Vraćena svota posebnog
     poreza
_ __ __________________________          
_ __ __________________________          
     
11.     Prodane količine u
     tuzemstvu u kg
     
12.     Dano/primljeno
     na preradu - kg
     
13.     Tehnološki gubitak
     u kg
_ __ __________________________          
_ __ __________________________          
     
14.     Stanje zaliha na kraju
     mjeseca u kg
     (1+2-6-11-12-13)                                                            xxx
_ __ __________________________                                                                 
* Obrazac se koristi za mjesečno i godišnje izvješćivanje


Nadnevak ________________________     M.P.     ____________________________
          
                               (potpis odgovorne osobe
                               poreznog obveznika)
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti