POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zbirke zakona - odluka o ostvarenju - odluka o kriterijima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
1379
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2000. GODINE
Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000. godine, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.
Broj: 01-081-00-2311/2
Zagreb, 29. lipnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2000. GODINE
Članak 1.
U Zakonu o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje od 1. lipnja do 31. prosinca 2000. godine (»Narodne novine«, br. 54/00) iza članka 5. dodaje se članak 5a. koji glasi:
»Članak 5a
(1) Iznimno, od 1. srpnja 2000. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje oslobađa se plaćanja doprinosa za obveze utvrđene člankom 1. stavkom 1. točkom 3. ovoga Zakona.
(2) Iznimno, od 1. srpnja 2000., obveznici plaćanja doprinosa plaćaju za izaslane zaposlenike - zaposlenike koje poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pošalje u drugu državu radi obavljanja nekog posla za tog poslodavca, doprinose po stopi od 19,50% na osnovicu osiguranja - plaću, koju bi ostvarili za iste, odnosno slične poslove u Republici Hrvatskoj prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu, odnosno ugovoru o radu, povećanu za 20%.
(3) Osnovica iz stavka 2. ovoga članka ne može biti niža od prosječne plaće iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, povećane za 20%. Osnovica utvrđena za obračunavanje i plaćanje doprinosa je osnovica i za ostvarivanje prava.
(4) Iznimno, od stavka 3. ovoga članka za radnike zaposlene po osnovi međunarodnog sporazuma o broju radnih dozvola, osnovica iz stavka 2. ovoga članka ne može biti niža od prosječne plaće iz prethodne godine u Republici Hrvatskoj prema podacima Državnog zavoda za statistiku, grane djelatnosti kojoj tvrtka pripada.
(5) Iznimno, od 1. srpnja 2000., pomorci na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom sami su obveznici plaćanja doprinosa i plaćaju doprinos po stopi od 19,50% na osnovice osiguranja određene prema stupnju stručne spreme koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje utvrdi općim aktom. Osnovica na koju je obračunat i plaćen doprinos je osnovica i za ostvarivanje prava.«
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2000. osim odredbe članka 5a. stavka 4. ovoga Zakona koja se primjenjuje od 1. siječnja 2000.
Klasa: 411-01/00-01/03
Zagreb, 27. lipnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti