POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - zaključak o ispravljanju - dopune uputa za - aneks kolektivnog ugovora ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2467
Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju (»Narodne novine«, br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2000. godine donijela
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA EKSPLOATACIJU POLJA TEHNIČKOG GRAĐEVNOG KAMENA U k.o. GILETINCI
I.
Eksploatacija tehničkog građevnog kamena na k.č.br. 555/12, upisanoj u z.k. ul. br. 190, k.o. Giletinci, kao društveno vlasništvo, s pravom korištenja Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac« Nova Gradiška, sada izvanknjižno vlasništvo Republike Hrvatske, kojim gospodare »Hrvatske šume« p.o., Zagreb, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u Republici Hrvatskoj, u interesu je Republike Hrvatske.
II.
Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Plana izvlaštenja koji sadrži parcelacijski elaborat izrađen na temelju lokacijske dozvole (klase: UP/I-350-05/98-01/173, urbroja: 2178-05/1-99-3), od 3. svibnja 1999. godine, izdane od strane Brodsko-posavske županije, Ureda za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Slavonski Brod, Ispostava Nova Gradiška, te grafičkog priloga kao sastavnog dijela lokacijske dozvole izrađenog u mjerilu 1 : 2880.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 943-03/00-01/07
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 22. prosinca 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti