POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - prikaz i pregled - izmjena dopune popisa - pravilnik o detektivskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
1013
Na temelju članka 22. Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 78/99 i 94/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2000. godine donijela
UREDBU
O UVJETIMA I POSTUPKU PLAĆANJA
POVOLJNIJE CARINE PRI UVOZU ROBE KOJA SE BESPLATNO PRIMA IZ INOZEMSTVA
Članak 1.
Za robu koju humanitarne organizacije, vjerske zajednice, ustanove, tijela državne i lokalne uprave i samouprave, te amaterske športske organizacije prime besplatno iz inozemstva ili uvezu uz plaćanje iz inozemne novčane donacije, radi uporabe u znanstvene, kulturne, prosvjetne, vjerske humanitarne, socijalne, zdravstvene ili športske svrhe, ne obračunava se i ne plaća uvozna
carina.
Članak 2.
Zahtjev za ostvarivanje carinske povlastice iz članka 1. ove Uredbe, podnosi se ovlaštenoj carinarnici.
Uz zahtjev za ostvarivanje predmetne povlastice podnosi se:

  1. isprava o darovanju ili druga isprava iz koje je vidljivo da se odnosna roba uvozi bez plaćanja iz Republike Hrvatske, odnosno iz sredstava inozemne novčane donacije,
  2. specifikacija opreme i materijala s tarifnim oznakama po Carinskoj tarifi s naznakom ukupne vrijednosti robe, te
  3. potvrda nadležnog upravnog tijela iz koje je razvidan satus korisnika povlastice, te okolnost da je odnosna roba podobna za uporabu u odgovarajuću svrhu, i to:

a) u znanstvene svrhe: potvrda Ministarstva znanosti i tehnologije,
b) u kulturne svrhe: potvrda Ministarstva kulture,
c) u vjerske svrhe: potvrda Ministarstva financija,
d) u humanitarne ili socijalne svrhe: potvrda Ministarstva rada i socijalne skrbi,
e) za realizaciju programa obnove: potvrda Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo,
f) u zdravstvene svrhe: potvrda Ministarstva zdravstva, te
g) u športske svrhe: potvrda Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 3.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 413-01/00-01/06
Urbroj: 5030105-00-1
Zagreb, 20. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti