POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - ispis pravila - pravilnik o iskaznicama - izvješće o uočenim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1585
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. srpnja 2000.
Broj: 01-081-00-2539/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIVATIZACIJI
Članak 1.
U Zakonu o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96. i 71/97.) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:
»Članak 1a.
(1) Portfelj Republike Hrvatske čine dionice i poslovni udjeli čiji su imatelji:
a) Hrvatski fond za privatizaciju (u daljnjem tekstu: Fond),
b) Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (u daljnjem tekstu: DAB),
c) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: HZMO),
d) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO),
e) javna poduzeća te ustanove i trgovačka društva kojih je vlasnik odnosno osnivač Republika Hrvatska.
(2) Fond gospodari dionicama i poslovnim udjelima iz stavka 1. ovoga članka sukladno ugovoru koji prethodno sklapa s imateljem dionica i poslovnim udjelima. Gospodarenje uključuje upravljanje, prodaju i svako drugo raspolaganje dionicama i poslovnim udjelima iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Fond raspolaže i prodaje dionice i poslovne udjele iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 94/93., 2/94. i 9/95.).«
Članak 2.
U članku 3. stavku 2. riječi: »Ministarstva privatizacije i upravljanja imovinom« i »Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »Upravnog odbora Fonda«.
Članak 3.
U članku 4. iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:
»(4) U roku od 90 dana od dana pravomoćnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka društvo je dužno donijeti odluku o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala, a za to ovlaštene osobe u društvu, podnijeti sudu prijavu za upis promjene temeljnog kapitala u sudski registar.
(5) Trgovački sud će na temelju odluke skupštine, odnosno glavne skupštine i rješenja Fonda izvršiti upis promjene temeljnog kapitala u sudski registar.
(6) Na dobit izraženu na povećanje kapitala ne plaća se porez na dobit.«
Članak 4.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 305-01/00-01/01
Zagreb, 13. srpnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti