POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - internet stranice sa propisima - naredba o prestanku - ispravak pravilnika predsjednik ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju odredbi članka 12. stavak 1. točka 2., članka 27. stavak 1., i članka 38. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (»Narodne novine« 107/95 i 142/98, dalje: Zakon), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske (dalje: Komisija), na zahtjev trgovačkog društva ZB Brokeri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Paromlinska 2 (dalje: Društvo), podnesen dana 27. prosinca 1999. godine, kojim se traži izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. toč. 1. do 8. Zakona, na sjednici održanoj dana 4. siječnja 2000. godine, donijela je sljedeće
RJEŠENJE
1. Trgovačkom društvu ZB Brokeri d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Paromlinska 2, izdaje se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 26. stavak 1. Zakona i to:
a) točka 1. - kupnja i prodaja vrijednosnih papira po nalogu nalogodavca (u svoje ime, a za tuđi račun)
b) točka 2. - trgovina u spekulacijske svrhe - kupnja i pro daja vrijednosnih papira u svoje ime i za svoj račun
c) točka 3. - poslovi posebne burzovne trgovine
d) točka 4. - upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun klijenta
e) točka 5. - obavljanje poslova agenta izdanja pri izdavanju novih vrijednosnih papira
f) točka 6. - pokroviteljstvo izdanja
g) točka 7. - investicijsko savjetovanje
h) točka 8. - poslovi transfernog agenta
2. Dozvola za obavljanje poslova navedenih pod: a), b), c), e), f), h), točke 1. izreke izdaje se na neodređeno vrijeme.
3. Dozvola za obavljanje poslova navedenih pod: d) i g) točke 1. izreke izdaje se na određeno vremensko razdoblje zaključno s danom kojim Komisija otpočne sa izdavanjem dozvola za obavljanje poslova investicijskog savjetnika.
4. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: UP/I-450-08/99-01/129
Urbroj: 567-03/99-02
Zagreb, 4. siječnja 2000.
Predsjednik Komisije
Ivica Smiljan, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti