POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - internet stranice sa pregledom prava - pravilnik o adekvatnosti - zakon o sklapanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1579


Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KRIVIČNA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 12. srpnja 2000.
Broj: 01-081-00-2533/2
Zagreb, 19. srpnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU SANKCIJA IZREČENIH ZA KRIVIČNA DJELA, PRIVREDNE PRIJESTUPE I PREKRŠAJE
Članak 1.
U nazivu Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/74., 55/88., 19/90., 26/93., 66/93., 11/97. i 128/99.) i u cijelom njegovu tekstu riječ: »krivična« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »kaznena« u odgovarajućem padežu.
Članak 2.
U članku 291. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Kada prekršajni sud rješenjem o prekršaju odluči da se oduzeti predmet proda, izvršit će prodaju po odredbama Ovršnoga zakona. Ako oduzeti predmet ne bude prodan u ovršnom postupku, bez naknade će se ustupiti zainteresiranom tijelu državne vlasti, jedinici lokalne samouprave i uprave ili ustanovi, ili će se odrediti njegovo uništenje.«
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Prodaja plovila oduzeta po odredbama Zakona o morskom ribarstvu izvršit će se kod nadležnoga općinskog suda po odredbama Ovršnoga zakona, s tim da i ovršenik može kupiti plovilo, ali po cijeni koja ne može biti niža od dvije trećine procijenjene vrijednosti plovila.«
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 740-03/00-01/02
Zagreb, 12. srpnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti