POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - internet baza - program statističkih aktivnosti - uredba o povratku ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Na temelju članka 14. stavka 2. i članka 21. stavka 2. Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine« br. 27/99) ministar zdravstva donosi
PRAVILNIK
O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU OČEVIDNIKA
O OBAVLJENOM SANITARNOM NADZORU I PODUZETIM MJERAMA RADI ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI TE SADRŽAJU IZVJEŠĆA O RADU SANITARNE INSPEKCIJE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja i sadržaj očevidnika o obavljenom sanitarnom nadzoru i poduzetim mjerama radi zaštite zdravlja ljudi i to:

  1. Očevidnik o obavljenom sanitarnom nadzoru i poduzetim mjerama radi zaštite zdravlja ljudi (Obrazac S-1)
  2. Očevidnik o pregledanim proizvodima odnosno sirovinama i o uzetim uzorcima za ispitivanje u ovlaštenoj ustanovi (Obrazac S-2)
  3. Očevidnik o sanitarnom nadzoru nad putnicima, posadama i prijevoznim sredstvima u međunarodnom zračnom, pomorskom, riječnom i cestovnom prometu (Obrazac GS-1)
  4. Očevidnik o međunarodnom prijevozu i provozu opasnih tvari - otrova (Obrazac GS-2)
  5. Očevidnik o međunarodnom prijevozu i provozu opasnih tvari - izvora ionizirajućih zračenja (Obrazac GS-3)
  6. Očevidnik o zdravstvenom pregledu uvezenih namirnica i sirovina (Obrazac GS-4)
  7. Očevidnik o zdravstvenom pregledu uvezenih predmeta opće uporabe i sirovina (Obrazac GS-5).

Ovim Pravilnikom propisuje se i sadržaj izvješća o radu sanitarne inspekcije (Obrazac S-3).
Članak 2.
Obrasci iz članka 1. ovog Pravilnika S-1, S-2, S-3, GS-1, GS-2, GS-3, GS-4, GS-5 tiskani su u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Članak 3.
Očevidnici i izvješće iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu se voditi na karticama ili putem računala.
Ako se očevidnici iz stavka 1. ovoga članka vode putem računala mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaska u bazu podataka, te registracija svakog unosa ili pregleda baze s podatkom o osobi koja je taj posao obavljala.
Članak 4.
Očevidnik obvezno vode sanitarni inspektori u županijskim uredima, uredu Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva sukladno propisanoj nadležnosti za obavljanje sanitarnog nadzora.
Članak 5.
Podaci u obrazac S-1 upisuju se odmah, najkasnije u roku od 3 dana od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom sanitarnom nadzoru, a u obrazac S-2 po obavljenoj analizi i superanalizi.
Članak 6.
Podaci sadržani u obrascima S-1 i S-2 obvezno se koriste prilikom sastavljanja tromjesečnih i godišnjih izvješća o radu sanitarne inspekcije.
Članak 7.
Granična sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva koristi obrasce GS-1 do GS-5.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/99-01/0137
Urbroj: 534-04-03-00-0001
Zagreb, 21. siječnja 2000.
Ministar
prof. dr. Željko Reiner, v. r.
Obrazac S-1

OČEVIDNIK O OBAVLJENOM SANITARNOM NADZORU I PODUZETIM MJERAMA RADI
ZAŠTITE ZDRAVLJA LJUDI

Inspektor:
Redni broj nadzora:
_ ________________________________________
1. Naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe Napomena
2. Naziv i adresa objekta
3. Oznaka djelatnosti
4. Klasifikacijska oznaka
5. Nadnevak nadzora
6. Predmet nadzora (po programu rada,
izvanredni ili po prijavi)
7. Uzorci (vrsta uzorka):
8. Broj i vrsta uzetih brisova
9. Obavljena mjerenja
10. Upravno rješenje (nadnevak rješenja,
utvrđena povreda propisa s naznakom
članka propisa)
11. Kontrola izvršenja rješenja (nadnevak i ishod)
12. Zaključak (nadnevak zaključka)
13. Nadnevak zaprimljene žalbe
14. Rad prvostupanjskog tijela po žalbi
(navesti članke Zakona o općem
upravnom postupku (ŻNarodne
novineŽ, br. 53/91)
15. Nadnevak dostave žalbe
drugostupanjskom tijelu
16. Nadnevak i ishod rješenja
drugostupanjskog tijela
17. Nadnevak pokretanja upravnog spora
18. Presuda, ishod i nadnevak
19. Iznos naplaćene novčane kazne na
mjestu izvršenja prekršaja
20. Broj izdate potvrde
21. Nadnevak podnošenja zahtjeva za
pokretanje prekršajnog postupka
22. Presuda: ishod i nadnevak
23. Privredni prijestup, nadnevak
podnošenja prijave
24. Presuda: ishod i nadnevak
25. Kazneno djelo, nadnevak prijave
26. Presuda: ishod i nadnevak
_ ________________________________________


Obrazac S-2
OČEVIDNIK O PREGLEDANIM PROIZVODIMA ODNOSNO SIROVINAMA I O UZETIM
UZORCIMA ZA ISPITIVANJE U OVLAŠTENOJ USTANOVI


Red.
br. Klasa Naziv proizvoda Naziv proizvođača Broj
uzoraka Datum
slanja na
ispitivanje Ime ovlaštene ustanove za
AnalizeSuperanalize
Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti