POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - informacije za pravnike - obvezatne upute osl ii - srednjoročni plan razvoja ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTA I LUKE NAUTIČKOG TURIZMA
BRODOTROGIR d.d., TROGIR
I.
U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., Trogir (»Narodne novine«, broj 74/99), u točki I. iza stavka 3. dodaje se tekst koji glasi:
»Od kopnenog područja 1.1. izuzima se područje od 4.160 m2 omeđeno koordinatama:
TOEKA DN 1      Y=5 601 395.64           X=4 819 310.00

TOEKA DN 2      Y=5 601 351.99           X=4 819 288.39

TOEKA DN 3      Y=5 601 343.82           X=4 819 276.00

TOEKA DN 4      Y=5 601 338.27           X=4 819 264.22

TOEKA DN 5      Y=5 601 324.39           X=4 819 263.93

TOEKA DN 6      Y=5 601 311.79           X=4 819 264.54

TOEKA DN 7      Y=5 601 298.63           X=4 819 312.97

TOEKA DN 8      Y=5 601 267.66           X=4 819 291.16

TOEKA DN 9      Y=5 601 295.10           X=4 819 316.33Kopneno područje brodogradilišta sada obuhvaća površinu od 137.451 m2.«
II.
Na temelju točke II. stavka 3. Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta i luke nautičkog turizma Brodotrogir d.d., Trogir (»Narodne novine«, broj 74/99) daje se odobrenje da se prenese koncesija pomorskog dobra luke posebne namjene - brodogradilišta sa sadašnjeg ovlaštenika »Brodotrogir« d.d. na novog ovlaštenika »Hrvatska brodogradnja Trogir« d.o.o.
Ovlaštenik koncesije »Hrvatska brodogradnja Trogir« d.o.o. stječe pravo korištenja pomorskog dobra - lučkog područja iz točke I.A. Odluke, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji i Ugovorom o koncesiji od 4. kolovoza 1999. godine, s danom donošenja ove Odluke.
III.
Temeljem ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da potpiše aneks Ugovora o koncesiji.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/99-01/05
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 20. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti