POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravosudna tijela - pravilnik o mikrobiološkim - pravilnik o maksimalnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
968
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske klasa: 441-03/99-01/61 urbroj: 5030105-99-2 od 30. prosinca 1999. godine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za zaduženje u Ministarstvo financija donijelo je temeljem ovlaštenja iz odredbi članka 7. i članka 10. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, br. 43 od 31. svibnja 1996. godine) 21. ožujka 2000. godine sljedeću
ODLUKU
O IZDAVANJU DRŽAVNOG JAMSTVA ZA ZADUŽENJE HRVATSKIH ŽELJEZNICA U INOZEMSTVU
I.
Odlukom o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama (HŽ) za zaduženje u inozemstvu od 30. prosinca 1999. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost Hrvatskim željeznicama za sklapanje ugovora s tvrtkom Thyssen Krupp Materials & Services AG, Düsseldorf, Njemačka, o nabavi rezervnih dijelova i materijala za obnovu i modernizaciju dijelova željezničke pruge Zagreb-Split (»Lička pruga«) u vrijednosti nabave od DEM 59.000.000 (oko 31 milijun EUR ili protuvrijednosti kuna od oko 232 milijuna).
II.
Isporuke prema Ugovoru o nabavi iz točke I. bit će u cijelosti financirane izvoznim robnim kreditom od strane KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Frankfurt am Main. Izvozni kredit od 85% vrijednosti nabave uz osiguranje Hermes vezan je za nabavu roba uglavnom iz SR Njemačke, dok drugi dio kredita od 15% pokriva plaćanja pologa i lokalne troškove nabave. U isporukama dijelova opreme, materijala i usluga sudjelovat će domaći isporučitelji sa 20-25% vrijednosti isporuka.
III.
U ime zajmoprimatelja, Hrvatskih željeznica, ugovor o nabavi i ugovore o kreditima potpisat će mr. Dragutin Šubat, generalni direktor HŽ ili po njemu i Nadzornom tijelu HŽ ovlaštena osoba.
Ministarstvo financija je ovlašteno za izdavanje, a ministar financija ili zamjenik ministra financija za potpisivanje platežnog državnog jamstva za kredite pod sljedećim uvjetima:
1. Izvozni kredit osiguran od Hermesa:

Kreditor:                KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Frankfurt
                    am Main

Zajmoprimatelj:           Hrvatske željeznice d.o.o. (HŽ), Zagreb

Namjena:                financiranje nabave ugovorenih roba i usluga, pretežito
                    iz SR Njemačke

Iznos:                     do 16 mil. EUR (85% vrijednosti dijela njemačkih
                    isporuka)

Korištenje:                15 mjeseci

Otplata:                10 jednakih polugodišnjih obroka nakon ugovorene
                    središnje isporuke

Kamata:                šestomjesečni EURIBOR za DEM uvećan
                    za 0,70% godišnje (trenutno 4.25% godišnje) ili fiksno
                    ugovorena kamata - trenutno 5.41%

Trošak rezervacije:           0,25% godišnje na neiskorišteni
dio

Trošak ugovaranja:           0,50% jednokratno od iznosa kredita

Osiguranje:                Hermes i neopozivo platežno državno jamstvo
                    Republike Hrvatske


2. Neosigurani komercijalni kredit

Kreditor:                KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Frankfurt
am Main

Zajmoprimatelj:           Hrvatske željeznice d.o.o. (HŽ), Zagreb

Namjena:                financiranje 15% pologa i lokalnih troškova nabave
                    roba i usluga koji nisu osigurani

Iznos:                     do 15 mil. EUR

Korištenje:                15 mjeseci

Otplata:                10 jednakih polugodišnjih obroka nakon 6 mjeseci
                    ili središnje ugovorene isporuke

Kamata:                šestomjesečni EURIBOR za DEM uvećan
                    za 2% godišnje (trenutno 5.55% godišnje) ili fiksno
                    ugovorena kamata - trenutno 6,71%

Trošak rezervacije:           0,30% godišnje na neiskorišteni
dio

Trošak ugovaranja:           0,70% jednokratno od iznosa kredita

Osiguranje:                Neopozivo platežno državno jamstvo Republike
                    Hrvatske

IV.
Sklapanje i provedbu ugovora o nabavi i isporukama kao i ugovora o kreditima prate i nadziru Ministarstvo pomorstva, prometa i veza i Ministarstvo financija u okvirima svojih nadležnosti.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 441-01/99-01/172
Urbroj: 513-14/00-3
Zagreb, 21. ožujka 2000.
Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti