POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravosnažni propisi - pravilnik o primjeni - deklaracija o vanjskoj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
964
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNE VODE DRUŠTVU GOTALKA d.o.o., BUDINŠĆINA
I.
Na temelju provedenog javnog natječaja sukladno članku 144. stavku 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95) u vezi sa člancima 17. do 34. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesije na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, br. 99/96 i 11/98), prihvaća se ponuda društva Gotalka d.o.o., punionica prirodne izvorske vode, Budinšćina, Gotalovec b.b., M. B. 1439049, za crpljenje termalne vode radi prodaje na tržištu.
II.
Sukladno točki I. ove Odluke društvu Gotalka d.o.o., Budinšćina (u daljnjem tekstu: korisnik koncesije) dodjeljuje se koncesija za crpljenje termalne vode na lokaciji Gotalovec k. č. br. 799 k. o. Gotalovec, kapaciteta 9,8 l/s, na temelju koje stječe pravo crpljenja termalne vode u količini od 9,8 l/s, odnosno u ukupnoj godišnjoj količini od 25.000 m3/godišnje.
Koncesija iz prethodnog stavka dodjeljuje se na razdoblje od dvadeset (20) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
III.
Za crpljenje termalnih voda iz točke II. ove Odluke, korisnik koncesije obvezuje se na uredno plaćanje naknade za koncesiju.
Naknada za koncesiju koju je obveznik dužan plaćati sastoji se od jednokratne naknade za koncesiju i godišnje naknade za koncesiju.
Jednokratna naknada za koncesiju iznosi 187.500,00 kuna.
IV.
Jednokratnu naknadu za koncesiju korisnik koncesije dužan je uplatiti najkasnije do dana potpisivanja ugovora o koncesiji u korist državnog proračuna, žiroračun broj: 30102-630-16 s pozivom na broj odobrenja 21 (pretpolje) 5533-1439049 (polje) i dokaz o uplati predočiti davatelju koncesije pri potpisu ugovora o koncesiji.
Dinamika plaćanja godišnje naknade za koncesiju odredit će se ugovorom o koncesiji.
V.
Na temelju ove Odluke, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o vodama, Državna uprava za vode sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji kojim će se bliže urediti koncesijski odnos.
Koncesijski odnos prestat će ispunjenjem bilo koje od pretpostavaka iz članka 149. Zakona o vodama.
Državna uprava za vode dužna je raskinuti ugovor o koncesiji prije isteka vremena na koje je dodijeljena ukoliko korisnik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija dodijeljena, po isteku roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti.
Ako korisnik koncesije, u roku od 30 dana od dana primitka ove Odluke, ne potpiše ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 325-01/00-01/05
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti