POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravos - naputak o dopuni - ispravak odluke broj ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
963
Na temelju članka 145. stavka 2. točke 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. travnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O DODJELI KONCESIJE ZA CRPLJENJE TERMALNIH VODA, ZRC TOPLICE d.o.o., VELIKA
I.
Na temelju članka 209. Zakona o vodama, u vezi sa člankom 35. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru (»Narodne novine«, br. 99/96 i 11/98), prihvaća se zahtjev Zdravstveno-rekreacijskog centra Toplice d.o.o., Velika, Cirakijeva b.b., MBS (050028452), za crpljenje termalne vode za športsko-rekreacijske svrhe.
II.
Sukladno točki I. ove Odluke ZRC Toplice d.o.o., Velika (u daljnjem tekstu: korisnik koncesije) dodjeljuje se koncesija za crpljenje termalne vode iz podzemlja za punjenje športsko-rekreacijskih bazena na kč. broj 156., 157. i 184. k. o. Velika, na temelju koje stječe pravo crpljenja termalne vode u količini od najviše Qmax=15.0 l/s, odnosno najviše Qmax=120.000 m3 godišnje.
III.
Koncesija iz točke II. ove Odluke, dodjeljuje se na vremensko razdoblje od dvadeset (20) godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.
IV.
Za crpljenje termalnih voda iz točke II. ove Odluke, korisnik koncesije obvezuje se na uredno plaćanje naknade za koncesiju.
Koncesijska naknada iz prethodnog stavka za 1 m3 vode utvrđuje se u visini od 10% od naknade za korištenje takvih voda, za m3 iskorištene vode, koju je korisnik koncesije dužan plaćati prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, za godinu u kojoj se sklapa ovaj ugovor, a uplaćuje se u korist državnog proračuna, broj računa 30102-630-16, s pozivom na broj 21 (pretpolje) 5533-1317008 (polje).
Dinamika plaćanja godišnje naknade za koncesiju odredit će se ugovorom o koncesiji.
Ugovorom o koncesiji ugovorit će se rok dospijeća koncesijske naknade za 1997., 1998., i 1999. godinu.
V.
Na temelju ove Odluke, sukladno članku 146. stavku 3. Zakona o vodama, Državna uprava za vode sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji, kojim će se podrobnije urediti koncesijski odnos.
Koncesijski odnos prestat će ispunjenjem bilo koje od pretpostavki iz članka 149. Zakona o vodama.
Državna uprava za vode dužna je raskinuti ugovor o koncesiji prije isteka vremena na koji je koncesija dodijeljena, ukoliko korisnik koncesije prestane kontinuirano obavljati djelatnost za koju je koncesija dodijeljena, po isteku roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđen prestanak obavljanja djelatnosti.
Ako korisnik koncesije, u roku 30 dana od dana primitka ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 325-01/00-01/04
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 13. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti