POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - informacije - uredba o obveznim - lista arbitara sud ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE BRODOGRADILIŠTA SPLIT
I.
Na temelju prijave, u skladu s člankom 65. Zakona o morskim lukama (»Narodne novine«, broj 108/95) i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija osnovanog sukladno članku 63. stavku 3. Pomorskog zakonika, prihvaća se prijava Društva »Brodosplit-Brodogradilište« d.o.o., Split (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik), te se daje Ovlašteniku ovlaštenje za gospodarsko korištenje luke posebne namjene luke brodogradilišta Split.
Pomorsko dobro - lučko područje koje je predmet ove Odluke u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilišta koja je od značaja za Republiku Hrvatsku, obuhvaća prostor:
Granica pomorskog dobra započinje od morske obale - najzapadnije točke parcele 18/1 (točka br. 1) i ide južnom granicom parcele - žicom - na sjeveroistok oko 101 m do loma - točka br. 2 i dalje na jugoistok granicom parcele još oko 118 m do zida - točka br. 3. Od točke broj 3 zidom - zapadnom granicom parcele 18/1 na jug oko 83 m do loma - točka br. 4 i jugozapad oko 350 m do loma ograde - točka br. 5. Od točke br. 5 žicom dalje na jugozapad i jug, zapadnim granicama parcele 18/1 i 13962/3 oko 240 m do ograde - zida na tromeđi parcela 13962/3, 13962/4 i 10/5 - točka br. 6. Odatle zidom na jugozapad zapadnom granicom parcele 10/5 do ceste - tromeđe parcele 10/1, 10/2 i 10/5 - točka br. 7. Južnom granicom parcele 10/5 na jugoistok oko 40 m do ogradnog zida uz prometnicu - točka br. 8. Ogradnim zidom dalje na jugoistok oko 250 m do raskršća - točka br. 9. Odatle zidom u smjeru istoka južnim granicama parcela 1379/3, 1379/7 i 18/1 oko 230 m do kraja zida na granici parcela 18/92 i 18/83 - točka br. 10. Odatle zidom na sjeveroistok oko 11 m do loma zida - točka br. 11 i dalje na istok još oko 15 m do kuta zida - točka br. 12. Odatle na sjever oko 5 m - točka br. 13 i dalje na istok ogradom oko 20 m do jugozapadnog kuta zgrade, parcele 1692/2 - točka br. 14. Pročeljem zgrade, granicama parcele 1692/2 na sjever oko 44 m, istok oko 33 m i jug oko 19 m do zida - točka br. 15. Odatle na istok oko 8 m do pročelja zgrade, parcele 18/76 čijim pročeljem na sjever, istok i jug do jugoistočnog kuta zgrade - parcele 18/76 - točka br. 16. U smjeru istočnog pročelja na jug oko 4 m do zida parkirališta, sjeverne granice parcele 18/91. Ogradom i zidom, sjevernom granicom parcele 18/91 na istok oko 34 m do loma zida - točka br. 17 i jugoistok oko 14 m do pravca zida - točka br. 18. Dalje zidom (sjevernom granicom parcele 18/91) na istok oko 48 m do kraja zida - točka br. 19. Odatle južnim granicama parcela 13601/9 i 1697/1 u smjeru istoka do kuta zida - točka br. 20. Zidom na istok oko 109 m do loma - točka br. 21 i na jug oko 5 m do kuta zida - točka - točka br. 22. Zidom dalje na istok oko 23 m do loma - točka br. 23 i dalje još oko 15 m do zapadne granice parcele 4761/7 - ukup pruge - točka br. 24. Sjeverozapadnom granicom parcela 4761/7 i 4761/8 na sjeveroistok oko 100 m do parcele 13599 - točka br. 25, čijom južnom granicom na istok oko 38 m do tromeđe parcela 13599, 13673/1 i 18/96 - točke br. 26. Od točke br. 26. granica ide, južnom granicom parcele 18/96 na sjeveroistok oko 95 m do kuta ograde - točka br. 27. Odatle na sjever istočnim granicama parcela 18/1, 18/95, 18/94 i 18/1 oko 550 m do tromeđe parcela 18/1, 1306/3 i 1302/18 - točka br. 28. Istočnom granicom parcele 18/1 na sjever oko 10 m do tromeđe parcela 18/1, 22/2 i 1302/18 i dalje u smjeru sjevera zapadnom granicom parcele 22/2 - ogradom oko 61 m do loma ograde - točka br. 29. Ogradom - žicom na sjeveroistok oko 89 m do loma ograde - točka br. 30. Ogradom na sjeverozapad oko 5 m do kuta ograde - točka br. 31. Ogradom dalje na sjever oko 38 m do loma-točka br. 32. Granica dalje ide ogradom na sjeveroistok oko 3 m do točke br. 33 i dalje žicom u smjeru sjever-sjeveroistok oko 16 m do kuta ograde - točka br. 34. Žicom na istok oko 22 m do kraja žice i dalje u istom smjeru do morske obale na granici parcele 18/93 - točka br. 35. Obalnom linijom na sjever, zapad, jug i ponovo zapad do zapadne granice parcele 18/119 - točka br. 36. Odatle zapadnom granicom parcele 18/119 na jug oko 201 m do njenog kraja i još oko 4 m do točke br. 37. Od točke br. 37 granica ide na zapad oko 37 m (točka br. 37a) i sjeverozapad oko 38 m do kuta ograde - točka br. 38. Ogradom na zapad oko 86 m do kuta ograde - točka br. 39. Granica dalje ide ogradom na sjever oko 177 m do točke br. 40. Od točke br. 40 dalje na sjever oko 94 m do točke br. 41 i u smjeru sjever-sjeveroistok oko 145 m do točke br. 42. Odatle pravo na istok oko 25 m do kuta morske obale - spoj s horizontalnim ležajem - točka br. 43. Morskom obalom za zapad, sjever, zapad i jugozapad do točke br. 1 na zapadnoj granici parcele 18/1, gdje je započet opis kopnene granice.
Opisani posjed obuhvaća sljedeće parcele:
_ ________

     katastarski broj      sudski broj      površina
_ ________
dio           18/1           dio 6801/1,      404148
                    10035/3,
                    6749/3,
                    6754/2,
                    6764/1

_ ________

          18/2           6801/81       314
          18/3           6135/2           3845
          18/5           6801/11       765
          18/6           6801/13       937
          18/7           6801/14      1153
          18/8           6801/16      1744
          18/9           6801/15      4821
          18/10           6801/19      4031
          18/11           6801/17       210
          18/12           6801/18       394
          18/13           6801/23      5368
          18/14           6801/27       598
          18/15           6801/30       186
          18/16           6801/29      1394
          18/18           6801/21      7695
          18/19           6801/22      6560
          18/20           6801/26      4516
          18/21           6801/28      1483
          18/22           6801/35      1362
          18/23           6801/36       725
          18/24           6801/39       364
          18/25           6801/42      1055
          18/26           6801/43       965
_ ________
          18/27           6801/70       231
          18/28           6801/45      2306
          18/29           6801/49      21532
          18/30           6801/51      1067
          18/31           6801/8            584
          18/32           6801/55       689
          18/33           6801/52       922
          18/34           6801/53       650
_ ________
          18/35           6801/54      1032
          18/37           6801/50       20
          18/41           6801/46       311
          18/42           6801/47       151
_ ________
          18/43           6801/48      1728
          18/44           6801/20      1415
          18/45           6801/3            285
          18/46           6801/4            285
          18/47           6801/5            67
          18/48           6801/6           3769
          18/49           6801/7           2079
          18/50           6801/9           8414
          18/51           6801/10       312
          18/52           6801/82       387
          18/53           6801/83       557
          18/54           6801/12       164
          18/55           6801/24       132
          18/57           6801/32       638
          18/58           6801/33       494
          18/59           6801/40       61
          18/61           6801/38       731
          18/62           6801/37      1185
          18/64           6801/44       79
          18/65           6801/69       9
          18/66           6801/56       161
          18/67           6801/57       98
          18/68           6801/58       98
          18/69           6801/59       297
          18/70           6801/60       800
          18/71           6801/61       499
          18/72           6801/62       144
          18/73           6801/64       145
          18/74           6801/63       75
          18/75           6801/65       488
          18/77           6801/67       578
          18/78           6801/68      1074
          18/79           6801/72      20335
          18/80           6801/75       814
          18/81           6801/74       570
          18/82           6801/73       252
dio           18/84           6801/79       49
dio           18/85           6801/80       13
          18/86           6801/2            198
          18/87           6801/71       975
          18/90           6801/31       429
dio           18/92           6801/85      3910
dio           18/93           6801/86       218
          18/94           6801/87       38
          18/95           6801/88       20
          18/96           6801/89       675
          18/98           6801/91      1339
          18/99           6801/92      1485
_ ________
          18/100           6801/93      3665
          18/102           6801/98       148
          18/103           6801/99       656
          18/104           6801/100       274
          18/105           6801/101       113
          18/106           6801/102       713
          18/107           6801/103       538
_ ________
          18/108           6801/104       381
          18/109           6801/105      1000
          18/110           6801/106      1458
          18/111           6801/107       100
_ ________

          18/112           6801/108       6
          18/113           6801/109       54
          18/114           6801/110       64
          18/115           6801/111      1082
          18/116           6801/112      3023
          18/117           6801/113      2916
          18/118           6801/114      2122
          18/119           6801/115      1975
          18/126           6801/122       237
          18/127           6801/123       33
          18/128           6801/124       167
          15/2           6768            693
          13962/3      10347/3      2980
          13962/4      10347/4       405
          10/5           6890/14       794
          10/6           6890/15       36
dio           10/4           6890/13      1220
dio           13606/1      10035/1       71
dio           1395/2           6750/1            12
dio           1394/7           6749/8            84
dio           1394/6           6749/7            3
dio           1379/5           6754/3            72
          1379/2           6753/2            632
          1379/3           6766/1            149
dio           1379/9           6766/3            18
dio           1378/3           6764/2            9
dio           1378/2           6770/2            15
          13601/3      6783/8            212
          13601/9      6783/10       105
          1696           6783/9            125
          1697/1           6783/4            252
          1711/3           10033/18       178
          13599           10322           3052
dio           1699/2           6158/2           4419
dio           1698/5           6783/23       40
dio           1698/4           6783/22       134
dio           1698/3           6783/17       16
          1700           6158/4            136
          1699/4           6158/3            494
          1699/3           6155/2            88
          1699/1           6155/1            40
          1699/5           6156/5            52
          1699/11      6156/7            200
          1699/6           6156/2            175

more           nasip 18/1      nasip 6801/1       257
_ ________

          UKUPNA POVRŠINA           580589
_ ________
Morska granica
Morska granica počinje od morske obale, najzapadnije točke parcele 18/1 - točke br. 1 kopnene granice i ide na zapad oko 23 m do točke br. 44. Granica od točke br. 44 ide prema sjeveroistoku oko 100 m do točke br. 45. Dalje nastavlja u smjeru istok-
-sjeveroistok oko 160 m do točke br. 46. Odatle granica ide u smjeru istoka oko 595 m do najsjevernije točke lukobrana - točka 47. Granica dalje ide u smjeru istok-jugoistok oko 182 m do točke br. 48. Od točke br. 48 granica se pruža u smjeru jug-jugoistok oko 155 m do točke br. 49 i dalje na jugozapad oko 24 m do točke br. 50. Od točke br. 50 granica ide pravo na zapad 10 m do morske obale - točke br. 35 kopnene granice. Obalnom linijom u smjeru sjevera, zapada, juga i zapada do zapadne granice parcele 18/119 (granica Brodosplit-brodogradilišta i Brodogradilišta specijalnih objekata) - točka br. 36. Odatle granica ide u smjeru sjevera oko 81 m do točke br. 51 i dalje na sjeverozapad oko 135 m do točke br. 52 na morskoj obali - jugoistočni kut horizontalnog ležaja. Morskom obalom na sjever do rta uvale - hrid Šilo - i dalje na zapad i jugozapad do točke br. 1 gdje je započet opis morske granice.
Površina morskog dijela iznosi 222319 m2.
Granica pomorskog dobra - lučkog područja prolazi sljedećim koordinatnim točkama:
Broj toeke       Y      X

1           374080.0      821698.8

2           374172.7      821738.9

3           374273.43      821676.41

4           374242.28      821599.22

5           374044.6      821308.4

6           373920.9      821121.2

7           373872.6      821090.2

8           373908.12      821071.79

9           374109.38      820919.33

10           374341.88      820889.81

11           374353.10      820890.64

12           374368.15      820887.73

13           374369.89      820892.10

14           374389.53      820891.66

15           374426.0      820910.8

16           374447.90      820883.67

17           374480.83      820875.38

18           374489.23      820865.20

19           374535.65      820854.83

20           374556.17      820848.90

21           374663.54      820828.17

22           374661.48      820822.98

23           374682.91      820814.39

24           374697.33      820811.12

25           374788.81      820849.54

26           374827.13      820851.17

27           374919.55      820874.67

28           374930.94      821430.80

29           374950.56      821499.19

30           374997.89      821574.71

31           374994.62      821578.00

32           375006.05      821613.80

33           375008.46      821615.10

34           375016.08      821629.49

35           375041.9      821622.1

36           374431.05      821307.94

37           374399.82      821106.46

37a           374363.86      821111.69

38           374329.87      821129.70

39           374243.40      821132.48

40           374275.09      821307.23

41           374278.38      821401.61

42           374332.69      821535.91

43           374355.97      821526.63

44           374056.98      821698.51

45           374107.03      821785.28

46           374253.46      821848.97

47           374848.43      821840.60

48           375022.87      821787.11

49           375068.09      821639.28

50           375051.90      821622.12

51           374441.80      821389.50

52           374386.3      821514.3

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Split broj detaljnih listova plana 2, 3, 16, 17, 18, 22 i 23 u mjerilu 1:1000.
II.
Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja postojeće luke posebne namjene - brodogradilišta Split.
Ovlaštenik se obvezuje da pomorsko dobro koje ovom Odlukom dobija na gospodarsko korištenje, koristi isključivo za posebne potrebe odnosno da koristi zemljište - pomorsko dobro i sve objekte podgradnje i nadgradnje navedene u popisu objekata podgradnje i nadgradnje koji čini sastavni dio ove Odluke kao Prilog 2, a ne objavljuje se u »Narodnim novinama«, za obavljanje djelatnosti za koje je registriran.
Ovlaštenik ne može bez izričitog odobrenja davatelja koncesije prenositi na drugog bilo koje pravo koje stječe koncesijom.
III.
Ovlaštenik je dužan gospodarski koristiti luku u skladu sa hrvatskim zakonima i podzakonskim aktima, te je dužan za svaku eventualnu gradnju ili rekonstrukciju na lučkom području u redovnoj proceduri ishoditi suglasnost davatelja koncesije te lokacijsku i građevinsku dozvolu.
IV.
Davatelj koncesije daje na korištenje pomorsko dobro navedeno u točki I. ove Odluke na vremensko razdoblje od 32 godine, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.
V.
Za korištenje pomorskog dobra navedenog u točki I. ove Odluke Ovlaštenik se obvezuje da će uredno plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.
Godišnja naknada koju Ovlaštenik plaća za korištenje pomorskog dobra sastoji se iz dva dijela:
a) stalni dio u iznosu od 0,50 kuna po m2 zauzete površine godišnje,
b) promjenjivi dio naknade u iznosu od 1% od godišnje dobiti društva.
Navedena naknada plaća se na sljedeći način:
- stalni dio naknade plaća se od trenutka zaključivanja Ugovora o koncesiji, u roku od 45 dana; uvijek za tekuću godinu unaprijed do 1. travnja u tekućoj godini, a za godinu u kojoj je dana koncesija i za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno preostalim mjesecima korištenja;
- promjenjivi dio naknade plaća se unatrag i to:
do 30. travnja za proteklu godinu.
VI.
Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i veza da sklopi Ugovore o koncesiji pomorskog dobra iz točke I. ove Odluke, kojima će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika, posebice u odnosu na zaštitu okoliša, sigurnost plovidbe, te održavanje i osiguranje luke.
VII.
Obvezuje se koncesionar da sukladno članku 6. i članku 7. stavku 1. Pravilnika o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra dostave Povjerenstvu za granice nadležne županije u roku od 4 mjeseca, od dana donošenja ove Odluke, izrađeni geodetski elaborat radi razgraničenja pomorskog dobra i/ili dovođenja u sklad katastra zemljišta i/ili zemljišnih knjiga sa stvarnim stanjem na terenu.
Ako Ovlaštenik u roku 90 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji pomorskog dobra, gubi sva prava određena ovom Odlukom.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama.«
Klasa: 934-01/00-01/02
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 20. siječnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti