POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravo i praksa - privremeno rješenje zoranu - sporazum o gospodarsko socijalnom ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
956
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU
Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o doplatku za djecu koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 13. travnja 2000.
Broj: 01-081-00-1030/2
Zagreb, 14. travnja 2000.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU
Članak 1.
U Zakonu o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99, 145/99, i 25/00.) u članku 43. stavku 1. riječi: »1. siječnja 2000.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2001.«.
Stavak 2. briše se.
Članak 2.
U članku 44. stavku 1. riječi: »31. ožujka 2000.« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2000.«.
Stavak 2. briše se.
Članak 3.
U članku 47. riječi: »1. ožujka 2000.« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2001.«.
Članak 4.
(1) Do dana primjene Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 77/99., 145/99. i 25/00.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nastavlja s radom u obavljanju pravnih, administrativnih i drugih stručnih poslova u svezi s ostvarivanjem prava na doplatak za djecu.
(2) Sredstva za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu.
Članak 5.
Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o doplatu za djecu (»Narodne novine«, br. 145/99.) i Uredba o izmjenama Zakona o doplatku za djecu (»Narodne novine«, br. 25/00.).
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 143-01/00-01/01
Zagreb, 13. travnja 2000.
ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, dipl. ing., v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti