POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravno određivanje - odluka o početku - dopuna operativnog programa ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
899
Na temelju članka 23. stavka 1. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2000. godine donijela
ODLUKU
O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA LJUDSKA PRAVA
I.
Osniva se Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
Povjerenstvo je međuresorsko tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava.
Povjerenstvo:
- razmatra učinkovitost sustava tijela za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i predlaže izmjene i dopune toga sustava, te brine o potrebnoj razini ostvarivanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj;
- na nacionalnoj razini i u okviru sustava za zaštitu i promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, koordinira rad tijela Vlade Republike Hrvatske i tijela državne uprave koja u svome djelokrugu imaju zaštitu i promicanje ljudskih prava;
- prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj;
- ocjenjuje stanje ljudskih prava i prava manjina u Republici Hrvatskoj, predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere za rješavanje određenih problema, te mjere za poboljšanje stanja ljudskih prava;
- razmatra izvještaje i prigovore koji se o stanju ljudskih prava upućuju Republici Hrvatskoj od strane međunarodnih organizacija i uspoređuje ih sa stvarnim stanjem, te predlaže odgovarajuće mjere, ukoliko je to potrebno;
- predlaže Vladi Republike Hrvatske osnivanje privremenih pomoćnih tijela, ad hoc radnih skupina, radi obrade pojedinih tema od nacionalne važnosti ili rješavanja pojedinih pitanja iz područja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Na temelju izvješća radnih skupina Povjerenstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske poduzimanje određenih mjera;
- surađuje s nacionalnim odborima i povjerenstvima za pojedina područja ljudskih prava, tijelima za ljudska prava Hrvatskoga državnoga sabora, Uredom Pučkog pravobranitelja, te nevladinim udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava registriranim u Republici Hrvatskoj;
- koordinira rad županijskih koordinacija za ljudska prava i Koordinacije za ljudska prava Grada Zagreba; razmatra izvješća ovih koordinacija i predlaže Vladi Republike Hrvatske poduzimanje potrebnih mjera;
- predlaže organiziranje određenih skupova ili kongresa iz područja ljudskih prava na gradskoj, državnoj ili međunarodnoj razini;
- razmatra ili predlaže određene aktivnosti za promicanje ljudskih prava u Republici Hrvatskoj;
- razmatra sukladnost prijedloga zakona s međunarodnim standardima ljudskih prava, te po potrebi predlaže izmjene i dopune prijedloga zakona;
- po potrebi izrađuje periodična izvješća o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.
III.
Povjerenstvo može uputiti Vladi Republike Hrvatske pojedine prijedloge i bez prethodnog razmatranja Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava, ako to smatra nužnim.
Povjerenstvo može pozivati na sastanke stručnjake iz pojedinih područja ljudskih prava, kao i predstavnike tijela državne uprave.
IV.
Predsjednika, članove Povjerenstva i tajnika imenuje Vlada Republike Hrvatske. Članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog:
- Ministarstva vanjskih poslova
- Ministarstva unutarnjih poslova
- Ministarstva obrane
- Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
- Ministarstva za europske integracije
- Ministarstva pomorstva, prometa i veza
- Ministarstva prosvjete i športa
- Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja
- Ministarstva rada i socijalne skrbi
- Ministarstva znanosti i tehnologije
- Ministarstva zdravstva
- Ministarstva kulture
- Ministarstva financija
- Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo
- Ministarstva gospodarstva
- Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži
- Ureda za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske
- Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske
- Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge
- Pravnog fakulteta
- Filozofskog fakulteta, sociološke znanosti.
V.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljat će Stručna služba Vlade Republike Hrvatske. Tajnik Povjerenstva vodi poslove Povjerenstva.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/00-02/14
Urbroj: 5030108-00-2
Zagreb, 6. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti