POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni ugovori i zakoni - odluka o sezonskim - uredba o osiguravanju ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO TURIZMA
888
Na temelju članka 49. stavka 1. Zakona o turističkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 8/96. i 76/98.), ministrica turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM ISPITU ZA TURISTIČKE ANIMATORE
Članak 1.
U Pravilniku o stručnom ispitu za turističke animatore (»Narodne novine«, broj 95/96.) u članku 4. točka 1. briše se.
Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. riječi: »stručni djelatnici Ministarstva turizma«, brišu se.
Članak 3.
Iza članka 18. dodaje se nova glava IIa. i članak 18a. koji glase:
»IIa. PRIZNAVANJE INOZEMNIH LICENCI
Članak 18a.
(1) Ako strana putnička agencija ima zaključen ugovor o angažiranju ugostiteljskih kapaciteta (ugovor o alotmanu) s domaćim ugostiteljem, može, uz posebno odobrenje Ministarstva turizma, za poslove turističkog animatora angažirati stranog državljanina koji ima licencu za obavljanje poslova turističkog animatora u državi sjedišta te putničke agencije. Ta licenca će se smatrati uvjerenjem o položenom stručnom ispitu za turističkog animatora.
(2) Turistički animator strani državljanin, ne može početi obavljati poslove turističkog animatora prije nego što pribavi dozvolu boravka i radnu dozvolu.«
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/00-01/25
Urbroj: 529-02/00-01
Zagreb, 2. travnja 2000.
Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti