POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - hrvatski list - ispravak uredbe javno pravo - pravilnik o hrvatskim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

1541
Ustavni sud Republike Hrvatske, u Vijeću trojice za odlučivanje o ustavnim tužbama, sastavljenom od suca Jurice Malčića, kao predsjednika Vijeća te sudaca Ivana Matije i Milana Vukovića, kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe M. P. iz S., na sjednici Vijeća održanoj dana 3. srpnja 2000. godine, jednoglasno je donio
RJEŠENJE
I. Ustavna tužba se odbacuje.
II. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.
Obrazloženje
1. Podnositelj je podnio ustavnu tužbu (15. svibnja 2000.) i njenu dopunu (19. travnja 2000.) u povodu Odluke DSV-a o imenovanju sudaca O. s. u S., broj: ID-43/96 od 20. lipnja 1996. godine.
U ustavnoj tužbi podnositelj navodi da mu navedena odluka nije nikada dostavljena, te da kod te tvrdnje ostaje i nakon razgovora s predsjednikom DSV-a od 11. travnja 2000. godine, kada mu je predočena kopija dostavnice kao dokaz o urednoj dostavi osporavane odluke (izvršenoj dana 19. srpnja 1996. godine). U privitku dopune ustavne tužbe, podnositelj je priložio kopiju dostavnice i dopisa koji mu je uputilo DSV, broj: INS-552/96 od 9. srpnja 1996. godine. Kao potvrdu svoje tvrdnje podnositelj ustavne tužbe je dostavio i kopiju potpisa svih njegovih odraslih ukućana koji su mogli potpisati prijam pošiljke, te predlaže, ako je to potrebno, grafološko vještačenje.
2. Podnositelj nalazi da je DSV svojom odlukom povrijedilo niz temeljnih ustavnih odredbi kao što su članci 3., 14., 18., 19., 26. i 44. Ustava, nazivajući ih njegovim ustavnim pravima.
Nadalje, navodi da je dužnost suca obnašao 13 godina, da ne zna kojim se je razlozima rukovodilo DSV kada je donosilo odluku o njegovom neimenovanju, te iznosi svoja saznanja o tijeku tog postupka, navodeći da je sve što zna saznao iz dnevnog i tjednog tiska, te navodi članak jednog od tjednika od 6. ožujka 1998. godine.
I konačno, u dopuni ustavne tužbe predlaže da Ustavni sud u njegovom slučaju primijeni institut »beneficium cohaesionis«, obrazlažući to činjenicom da je Ustavni sud u ranijim odlukama, odlučujući o ustavnim tužbama njegovih kolega koji također nisu imenovani sucima, usvojio njihove tužbe i ukinuo odluke DSV-a, a što i sam podnositelj predlaže u ustavnoj tužbi.
Ustavna tužba nije pravodobna.
3. Sukladno odredbi članka 59. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99, nastavno: Ustavni zakon), ustavnu tužbu može podnijeti Ustavnom sudu svaka fizička i pravna osoba ako smatra da joj je odlukom sudbene, upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno jedno od njenih Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina (stavak 1.), ali tek nakon što je iscrpljen dopušteni pravni put (stavak 2.).
Prema članku 60. Ustavnog zakona, ustavna tužba može se podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put.
4. U konkretnom slučaju, a prema dostavnici koju je uz dopunu ustavne tužbe priložio podnositelj ustavne tužbe, proizlazi da je odluka DSV-a dostavljena podnositelju 19. srpnja 1996. godine. Navedeno podnositelj osporava i tvrdi da nikad nije primio osporavanu odluku.
Međutim, osporavana Odluka DSV-a objavljena je u »Narodnim novinama«, broj 63/96 od 27. srpnja 1996. godine.
5. Slijedom navedenog, podnositelj je trebao i morao znati da je navedena odluka donesena, te je mogao, u slučaju da istu nije primio, tražiti ponovnu dostavu iste, kao i zatražiti uvid u zapisnik sa sjednice DSV-a od 20. lipnja 1996. godine i spise predmeta.
6. Obzirom na navedeno, slijedi da je podnositelj mogao podnijeti ustavnu tužbu u roku od mjesec dana (prema članku 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske »Narodne novine«, broj 29/94) od dana objave navedene odluke u »Narodnim novinama«.
Podnositelj navedeno nije učinio već je ustavnu tužbu podnio gotovo četiri godine kasnije, preporučenom pošiljkom od 19. travnja 2000. godine, dakle, po isteku roka iz članka 60. Ustavnog zakona.
7. Slijedom iznijetog, na temelju članka 68. Ustavnog zakona, riješeno je kao u izreci.
8. Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-III-599/2000
Zagreb, 3. srpnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Vijeća
Jurica Malčić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti