POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni sporazumi - metodologija za uvođenje - pravila i opći ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
885
Na temelju članka 41., stavka 3. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90., 27/93. i 7/96), ministar prosvjete i športa donosi
PRAVILNIK
O KALENDARU RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2000./2001. GODINU
Članak 1.
Ovim pravilnikom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, trajanje učeničkih odmora i broj radnih dana u osnovnim školama za školsku 2000./2001. godinu.
Članak 2.
Nastavna godina počinje 4. rujna 2000. godine, a završava 15. lipnja 2001. godine u petodnevnom radnom tjednu, odnosno 16. lipnja 2001. godine u šestodnevnom radnom tjednu.
Nastavna godina se ustrojava u dva obrazovna razdoblja.
Prvo obrazovno razdoblje traje od 4. rujna do 22. prosinca 2000. godine.
Drugo obrazovno razdoblje traje od 15. siječnja do 15. lipnja 2001. godine u petodnevnom radnom tjednu, odnosno do 16. lipnja 2001. godine u šestodnevnom radnom tjednu.
Članak 3.
Osnovna škola obvezna je tijekom nastavne godine ostvariti broj radnih dana potreban za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima, utvrđen propisanim nastavnim planom i programom i to najmanje 175 radnih dana u petodnevnom radnom tjednu, odnosno 210 radnih dana u šestodnevnom radnom tjednu.
Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program i broj radnih dana propisan stavkom prvim ovoga članka, nastavna se godina može produljiti i nakon 15. odnosno 16. lipnja 2001. godine odlukom županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za školstvo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa.
Članak 4.
Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2000. godine, a završava 14. siječnja 2001. godine.
Proljetni odmor učenika počinje 12. travnja, a završava 22. travnja 2001. godine.
Ljetni odmor učenika počinje 16. lipnja 2001. godine u petodnevnom radnom tjednu, odnosno 17. lipnja 2001. godine u šestodnevnom radnom tjednu.
Članak 5.
Iznimno od odredbi članka drugog i četvrtog ovoga pravilnika Ministarstvo prosvjete i športa može utvrditi i druge nadnevke početka i završetka nastavne godine te nadnevke početka i završetka odmora učenika za škole pojedine županije odnosno Grada Zagreba ako, na prijedlog županijskog ureda odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za školstvo, utvrdi da za to postoji opravdani razlog.
Članak 6.
Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored propisanog broja radnih dana potrebnih za provedbu nastavnog plana i programa te broj, plan i raspored ostalih radnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično.
Članak 7.
U posebnim okolnostima, koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovim pravilnikom, o čemu odlučuje Ministarstvo prosvjete i športa na zahtjev škole i prijedlog županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za školstvo.
Članak 8.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 602-02/00-01/958
Urbroj: 532/1-00-1
Zagreb, 29. ožujka 2000.
Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti