POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni sadržaji - uredba o dolasku - uputa za obračunavanje ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1922
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BAŠKA
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Baška, na području Vela Luka.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1, odnosno mjestu gdje se žičana ograda sastaje sa morskom obalom. Od te točke granica ide prema zapadu najprije žičanom ogradom, a nadalje produžetkom pravca žičane ograde do mjesta gdje dolazi do kamenog suhozida – gromače, odnosno točke 2. U točki 2 granica se lomi prema sjeveru i prati kameni suhozid – gromaču u duljini od 80 metara, sve do točke 3, odnosno mjesta gdje kameni suhozid – gromaču presijeca produžetak pravca pročelja kuće uz plažu. Od točke 3 granica nastavlja navedenim produžetkom pravca pročelja kuće uz plažu sve do točke 4, odnosno južnog kuta kuće uz plažu. Od točke 4 granica prati pročelje kuće uz plažu do njenog istočnog kuta, odnosno točke 5. Od točke 5 granica produžava do kamenog podzida, odnosno točke 6. Od točke 6 granica nastavlja rubom plaže prateći kopneni rub kamenog podzida do točke 7, a od nje produžava u istom pravcu rubom plaže do točke 8, gdje ponovo dolazi do kamenog suhozida – gromače. Od točke 8 granica nastavlja u istom pravcu kamenim suhozidom – gromačom do točke 9, gdje se lomi prema jugoistoku i nadalje produžava kamenim suhozidom – gromačom sve do točke 10, gdje se sastaje sa morskom obalom i gdje granica pomorskog dobra i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Baška, broj lista plana 10, u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«
Klasa: 934-01/00-02/57
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 28. rujna 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti