POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni propisi - dopuna popisa ustanova - pravilnik o mineralnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1921
Na temelju članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. rujna 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. LOVRAN
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Lovran, za područje plaže Hotela »Excelsior«.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje u točki 1, odnosno na mjestu na morskoj obali određenom koordinatama iskazanim u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji: Y = 5 443 683, X = 5 017 164. Od točke 1 granica nastavlja u smjeru zapada okomicom na šetnicu, prelazi šetnicu i siječe njezin kopneni rub u točki 2. U točki 2 granica se lomi i nastavlja u smjeru juga prateći kopneni rub šetnice do točke 3, odnosno do mjesta gdje kopneni rub šetnice siječe okomica na šetnicu povučena iz točke 4, koja je određena koordinatama iskazanim u metrima u Gauss-Krugerovoj projekciji: Y = 5 443 682, X = 5 017 062. Od točke 3 granica se lomi i nastavlja u pravcu istoka prelazeći šetnicu, te u točki 4 izbija na morsku obalu, gdje za područje plaže Hotela »Excelsior« i završava, a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na kopiji kastarskog plana k.o. Lovran, broj lista plana 13, u mjerilu 1:1250 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/54
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 28. rujna 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti