POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni projekti - uredba o stjecanju - pravilnik o maksimalno ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
882
Na temelju članka 13b. stavka 2. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98, 135/98, 105/99 i 25/2000) i članka 10. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2000. godine, donijela
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU PLAĆE ČLANOVA TIJELA KOJA VODE POSLOVE PRAVNIH OSOBA U PRETEŽITOM VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
I.
Plaće odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava, ravnatelja ili drugih voditelja ustanova, te njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, u kojima država ima većinski udjel odnosno paket dionica, ili koje su u pretežitom vlasništvu države ili kojih je osnivač država, odredit će se primjenom odredaba ove Odluke, s tim da ne mogu biti više od plaće utvrđene množenjem koeficijenta 5,0 s prosječnom mjesečno isplaćenom plaćom zaposlenih u Republici Hrvatskoj, u prethodnoj godini.
II.
Plaće odnosno naknade članova uprava trgovačkih društava iz točke I. ove Odluke utvrdit će se množenjem osnovice za obračun plaće, koju čini prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u društvu u prethodnoj godini, s koeficijentom za izračun plaće.
Koeficijent za izračun plaće određuje nadzorni odbor društva uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Kriteriji za određivanje koeficijenata za izračun plaće jesu:
- vrijednost temeljnog kapitala,
- ukupan broj stalno zaposlenih,
- prosječno isplaćena masa bruto plaća,
- ukupni prihod,
- proizvodnost rada mjerena naturalnim pokazateljima ili odnos ukupnog prihoda po zaposlenom i
- dobit iz redovnog poslovanja po zaposlenom.
III.
Plaće ravnatelja ili drugih voditelja ustanova iz točke I. ove Odluke, osim izvanproračunskih fondova, utvrđuju se prema odredbama kolektivnih ugovora za zaposlenike ustanova.
IV.
Plaće članova tijela drugih pravnih osoba iz točke I. ove Odluke utvrdit će se množenjem osnovice za obračun plaće, koju čini prosječna mjesečna isplaćena plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, s koeficijentom za izračun plaća.
Koeficijent za izračun plaća određuje tijelo upravljanja pravne osobe uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 120-02/00-01/07
Urbroj: 5030109-00-1
Zagreb, 6. travnja 2000.
Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti