POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - gospodarstvo - zakon o rodiljnim - pravilnik o postupcima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju Članka 50. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. sijeČnja 2000. godine, donijela
UREDBU
O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. OPRIĆ
Članak 1.
Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Oprić, za područje Hotela Ika.
Članak 2.
Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe započinje na morskoj obali u točki 1, koja predstavlja najistoČniju točku masivnog dijela lukobrana. Od točke 1 granica prati rub masivnog dijela lukobrana u pravcu sjeverozapada, siječe šetnicu uz more i u točki 2 dolazi do njezinog kopnenog ruba, odnosno zidića terase Hotela Ika. U točki 2 granica se lomi i nastavlja prateći kopneni rub šetnice, odnosno rub zidića terase Hotela Ika do točke 3 gdje se lomi i nastavlja u pravcu sjeverozapada do točke 4, odnosno točke u kojoj se šetnica ponovno lomi. Od točke 4 granica nastavlja prema istoku, prateći kopneni rub šetnice sve do točke 5, odnosno do ruba mostića preko korita potoka. Od točke 5 do točke 6 granica siječe mostić, prateći desni zid korita potoka, te se u točki 6 lomi i u pravcu okomitom na pravac morske obale izbija na morsku obalu u točki 7 gdje i završava, a sve kako je nacrtano i oznaČeno u grafiČkom prilogu, na kopiji katastarskog plana k.o. Oprić, broj lista plana 8 u mjerilu 1:1000 i na snimci stvarnog stanja u mjerilu 1:500.
Članak 3.
Grafički prilozi iz članka 2. ove Uredbe, sastavni su dio Uredbe i ne objavljuju se u »Narodnim novinama«.
Članak 4.
Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 934-01/00-02/02
Urbroj: 5030116-00-1
Zagreb, 20. sijeČnja 2000.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti