POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - glasilo - odluka o vojnopomorskim - kodeks strukovne etike ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u postupku nadzora ustavnosti i zakonitosti izbora, temeljem članka 125. alineja 7. Ustava Republike Hrvatske, članka 84. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 99/99) i članka 43. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 42/92 i 71/97), u povodu prijedloga Hrvatske socijalno liberalne stranke od 17. siječnja 2000. za poništenje točke III. Obvezatnih uputa IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 148/99), na sjednici održanoj 19. siječnja 2000., donio je sljedeće
PRIOPĆENJE I UPOZORENJE
1. Hrvatska socijalno liberalna stranka (nastavno: HSLS), podneskom od 17. siječnja 2000. godine, predložila je Ustavnom sudu Republike Hrvatske nadzor nad ustavnosti i zakonitosti izbora predsjednika Republike Hrvatske, a u svezi s točkom III. Obvezatnih uputa IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 148/99).
Predlagatelj navodi kako je pod točkom III. navedenih Uputa utvrđeno da izborno tijelo čiji se rad promatra može ograničiti broj promatrača političkih stranaka i broj promatrača nevladinih udruga, ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima, s time da se broj promatrača političkih stranaka i promatrača nevladinih udruga koji istovremeno promatraju rad Državnog izbornog povjerenstva ne može ograničiti na manje od po pet promatrača, a broj promatrača koji prate rad drugih izbornih tijela ne može se ograničiti na manje od po tri promatrača. Dalje se navodi u prijedlogu HSLS-a da, kad izborno tijelo donese odluku o ograničenju broja promatrača, promatrači će dogovorom odrediti koji će od njih prisustvovati radu izbornog tijela, a ako se dogovor ne postigne, izbor između promatrača će obaviti član izbornog tijela čiji se rad promatra, izvlačenjem listića s nazivom političkih stranaka, odnosno nevladinih udruga.
II. Podnositelj prijedloga smatra da je to u neskladu sa Zakonom o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 22/92, 42/92 i 71/97) i to u dijelu koji se odnosi na promatrače političkih stranaka (članci 23. i 24.) te konačno predlaže da Ustavni sud poništi osporeni dio naprijed navedenih Obvezatnih uputa.
III. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske, u stavku 4. članka 24. utvrdio je pravo registriranim političkim strankama koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske da mogu odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. Iz te zakonske odredbe proizlazi pravo svakoj registriranoj političkoj stranci, koja je predložila kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske, da može odrediti promatrače koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora. Dakle, svaka takva registrirana politička stranka može, ali isto tako i ne mora, odrediti svoje promatrače. Ukoliko takve političke stranke odrede svoje promatrače nitko im ne može naknadno, iz ovih ili onih razloga, ograničiti to zakonsko pravo.
Nadalje, odredbom stavka 5. istog članka određeno je da će Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske svojim obvezatnim uputama utvrditi prava i dužnosti promatrača kao i način promatranja rada tijela za provođenje izbora. Temeljem tih zakonskih odredaba Državno izborno povjerenstvo propisalo je osporene upute. Međutim, točka III. osporenih Uputa kojom se pokušao riješiti jedan tehnički problem potencijalno može imati za posljedicu to da, "ako nedostatak prostora ili drugi neotklonjivi razlozi ne dopuštaju istovremeno promatranje svim promatračima registriranih političkih stranaka i nevladinih udruga", stranka koja je predložila kandidata za izbor predsjednika Republike Hrvatske ili nevladina udruga, temeljem ograničenja od strane izbornog tijela, ostanu bez svojih promatrača. Ovaj Sud stoga ocjenjuje da bi se pravo političkih stranaka da prate rad izbornih tijela, u nastupu naprijed navedenih okolnosti, moglo ograničiti samo u pogledu broja promatrača određene političke stranke - predlagača kandidata za izbor predsjednika Republike ili nevladine udruge, koji prate rad pojedinog izbornog tijela, a koji broj ni u kojem slučaju ne bi mogao biti manji od jednog promatrača.
IV. Shvaćajući poteškoće kojima su izložena izborna tijela tijekom svojeg rada uslijed "nedostatka prostora ili drugih neotklonjivih razloga" ne može se ispustiti iz vida činjenica da je pravo političkih stranaka koje su predložile kandidata za izbor predsjednika Republike, a isto tako i nevladinih udruga, glede određivanja svojih promatrača koji će pratiti rad tijela za provođenje izbora, njihovo izborno pravo predviđeno naprijed navedenim Zakonom. Stoga je nužno stvoriti sve pretpostavke koje omogućuju ostvarivanje tog prava na Zakonom predviđeni način, dok je drugačija rješenja potrebno izbjegavati, poglavito ako ona nisu sukladna Zakonu.
V. Slijedom navedenog, Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio je, da točka III. Obvezatnih uputa IV. o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za izbor predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 148/99), nije u suglasju s odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske.
Ustavni sud Republike Hrvatske, temeljem odredbe članka 86. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske upozorava na to Državno izborno povjerenstvo i o tom upozorenju obavještava javnost putem sredstava javnog priopćavanja.
Broj: U-VII-55/2000
Zagreb, 19. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Sudac
Ivan Mrkonjić, dr. iur., v. r.
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti