POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - evropsko - pravilnik o gospodarenju - pravilnik o znacima ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu, prof. dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski, prof. dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, doc. dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Stambene zadruge "Stanograd" za pokretanje postupka ocjene suglasnosti propisa s Ustavom i zakonom, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2000., donio je sljedeće
RJEŠENJE
I. Odbacuje se prijedlog Stambene zadruge "Stanograd" iz Zagreba za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Programa mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 3/98).
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama" i "Službenom glasniku Grada Zagreba".
Obrazloženje
Stambena zadruga "Stanograd" iz Zagreba predložila je ovom Sudu pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom Zaključka o utvrđivanju rente za gradnju na zemljištu investitora ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 4/98) i Programa mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 3/98).
Rješenje o pokretanju postupka ocjene suglasnosti s Ustavom i zakonom Zaključka o utvrđivanju rente za gradnju na zemljištu investitora ("Službeni glasnik Grada Zagreba", br. 4/98, 12/98 i 17/98) ovaj Sud je donio na sjednici održanoj dana 14. srpnja 1999. godine, a isto je objavljeno u ("Narodnim novinama", br. 79/99) i ("Službenom glasniku Grada Zagreba", br. 14/99).
Slijedom toga, predmetom ovog rješenja je dio predlagateljeva prijedloga koji se odnosi na pokretanje postupka ocjene Programa mjera za unapređenje stanja u gradskom prostoru, nastavno: Program.
U svom prijedlogu, predlagatelj navodi da se odredbe Programa i to točke "b) renta" suprotne odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i Uprave. Ovo obrazlaže navodom da, prema članku 3. tog Zakona, jedinica lokalne samouprave i uprave stječe prihode iz vlastitih izvora, od zajedničkog poreza (dotacija iz državnog i županijskog proračuna), dok su člankom 4. utvrđeni izvori sredstava županije, među kojima su posebno utvrđeni drugi "prihodi utvrđeni posebnim Zakonom". Navodi dalje predlagatelj da taj posebni zakon nikako nije Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94) na koju odredbu članka 11. se pozvala Gradska skupština Grada Zagreba kada je donosila osporeni Program.
Prijedlog nije dopušten.
Naime, Ustavni sud je, između ostalog, nadležan ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i suglasnost drugog propisa sa zakonom i Ustavom (čl. 125. al. 1. i 2. Ustava).
Program o kojem je riječ u prijedlogu nije niti zakon niti drugi propis. Taj akt nema, naime, pravnu narav propisa: ne uređuje odnose na općenit (apstraktan) način, ne primjenjuje se na širi krug adresata i nema općeobavezni karakter. Nema dakle, pravne karakteristike propisa. On samo ukazuje na kriterije koji imaju utjecaj na razinu kvalitete, a time i vrijednost građevinskog zemljišta i ne utvrđuje nikome nikakve obveze, a posebno ne vlasnicima zemljišta. On drugim riječima, ne predstavlja propis iz članka 125. alineje 2. Ustava.
Slijedom navedenog a temeljem odredbe članka 31. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 99/99), riješeno je kao u izreci.
Odluka o objavi temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-1083/1999
Zagreb, 12. siječnja 2000.
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti