POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - europa - odluka o plaćama - ispravak pravilnika za ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu: dr. sc. Smiljko Sokol, predsjednik Suda te suci dr. sc. Velimir Belajec, Marijan Hranjski dr. iur., dr. sc. Petar Klarić, Jurica Malčić, mr. sc. Ivan Matija, Ivan Mrkonjić, dr. iur., dr. sc. Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević dr. iur. i Milan Vuković dr. iur., odlučujući o prijedlogu Socijaldemokratske partije Hrvatske, koju zastupa predsjednik Ivica Račan, za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o proglašenju 24. siječnja 2000. godine neradnim danom, na sjednici održanoj dana 12. siječnja 2000. godine, donio je
RJEŠENJE
I. Ne prihvaća se prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o proglašenju 24. siječnja 2000. godine neradnim danom ("Narodne novine", br. 143/99).
II. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".
Obrazloženje
Socijaldemokratska partija Hrvatska (nastavno: SDP) podnijela je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o proglašenju 24. siječnja 2000. godine neradnim danom ("Narodne novine", br. 143/99).
Podnositelj prijedloga smatra da Vlada Republike Hrvatske nije imala ovlasti za donošenje osporene Uredbe jer se njome razrađuju Ustavom utvrđena prava i slobode čovjeka i građanina, što je u suprotnosti s odredbom članka 88. stavka 1. Ustava. Navodi da su Uredbom povrijeđena temeljna ustavna načela vladavine prava (čl. 3) i načelo ustavnosti i zakonitosti (čl. 5.) ističe da je Uredba u suprotnosti s odredbom članka 49. st. 1. Ustava, koja određuje da su poduzetnička i tržišna sloboda temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, članka 50. stavka 2. Ustava koji određuje da se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi: te da Uredba nije sukladna odredbi članka 91. st. 2. Ustava koja određuje da se zakonom čija primjena traži financijska sredstva moraju predvidjeti izvori tih sredstava.
Povrede navedenih Ustavnih odredaba SDP obrazlaže ističući razloge zbog kojih smatra da je Vlada Republike Hrvatske odredila upravo 24. siječnja 2000. za dan održavanja predsjedničkih izbora. Navodi da je kao dan održavanja izbora za predsjednika Republike Hrvatske trebao biti određen neradni dan - nedjelja 23. siječnja 2000. - kako se poslodavcima ne bi nametala obveza da zaposlenicima i za 24. siječnja 2000., kao neradni dan, isplate naknadu plaće.
Predlaže da Ustavni sud ukine Uredbu o proglašenju 24. siječnja 2000. godine neradnim danom.
Tijekom ustavnosudskog postupka prijedlog je upućen na odgovor Vladi Republike Hrvatske.
U dostavljenom odgovoru Vlada Republike Hrvatske obrazlaže na čemu temelji ovlaštenja za donošenje Uredbe i iznosi razloge zbog kojih prijedlog smatra neutemeljenim.
Prijedlog nije osnovan.
Navodi i razlozi koje iznosi podnositelj prijedloga o tome da je izbore trebalo raspisati u neradni dan, tj. u nedjelju 23. siječnja 2000., a ne u ponedjeljak 24. siječnja 2000., nisu od pravne važnosti u ovoj stvari. Datum održavanja izbora politička je odluka Vlade koja se ravna po načelima svrsishodnosti, a ne ustavnosti i zakonitosti. Ustavni sud ne može odlučivati o tome da li bi neki drugi datum za održavanje izbora bio svrsishodniji od onog određenog u osporenoj Uredbi jer to pitanje nije podložno kontroli ustavnosti i zakonitosti.
Treba, suprotno stajalištu podnositelja prijedloga, ustanoviti da je Vlada bila ovlaštena odrediti da je dan održavanja izbora neradni dan. To proizlazi iz članka 2. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora ("Narodne novine", br. 102/99), po kojem se Vlada ovlašćuje da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Zastupničkog doma, uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma, osim onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može određivati samo Hrvatski državni sabor i donošenja ili izmjena državnog proračuna, te propisivanja poreza. Ovo se ovlaštenje, kao iznimka od stavka 1. spomenute Uredbe, odnosi i na pitanja koja se ne odnose na tekuću gospodarsku politiku.
S obzirom na okolnost što je istekao mandat zastupnicima Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, a izbori su Odlukom o raspisivanju izbora za predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine, br. 143/99) zakazani za 24. siječnja 2000., nesumnjivo je bila dužnost Vlade poduzeti što je bilo potrebno da se izbori uredno obave i da se omogući što veći izlazak birača na izbore.
Nije opravdano stajalište podnositelja prijedloga da Vlada nije bila ovlaštena donijeti spomenute propise jer da se oni odnose "... na razradu Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina...", te da se zbog toga na Vladu nije mogla delegirati ovlast za donošenje spomenute Uredbe (stavak 1. članka 88. Ustava). Određivanje jednog (ili dva) dana neradnim u tijeku godine (a s obzirom na to kada se održavaju izbori i za vrijeme duže od godine dana), ne može se smatrati "razradom Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina" u smislu citirane odredbe Ustava. Odredba članka 2. osporene Uredbe odnosi se na sve poduzetnike na jednak način pa je time udovoljeno odredbi članka 49. stavka 2. Ustava, po kojem je država dužna svim poduzetnicima osigurati jednak pravni položaj na tržištu.
Slijedom izloženog, Ustavni sud je, temeljem odredbe članka 41. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 99/99), odlučio da prijedlog ne prihvati.
Odluka o objavi ovog rješenja temelji se na odredbi članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.
Broj: U-II-1177/1999
Zagreb, 12. siječnja 2000.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
dr. sc. Smiljko Sokol, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti