POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - eu direktive - odluka o usklađenenju - pravilnik o prometnim ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o otocima ("Narodne novine", broj 34/99) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. listopada donijela
DRŽAVNI PROGRAM UREĐENJA POSJEDOVNE I VLASNIČKOPRAVNE EVIDENCIJE (KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA) NA OTOCIMA
Prvi dio
UVOD
Otoci kao hrvatsko prirodno bogatstvo, te nekretnine na otocima osobitoga nacionalnog, povijesnog, gospodarskog i ekološkog značenja, od interesa su za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu (članak 1. stavak 1. Zakona o otocima - "Narodne novine", broj 34/99).
Hrvatski državni Sabor donio je Nacionalni program razvitka otoka na sjednici 28. veljače 1997. godine. Nacionalnim programom razvitka otoka dan je programatski okvir za izradbu programa održivog razvitka otoka te svih ostalih državnih programa navedenih u stavku 2. članka 27. Zakona o otocima, kojima će se utvrditi organizirane aktivnosti radi smišljenoga i trajnoga razvitka otoka, opstanka i povratka pučanstva na njih, te gospodarskog oživljavanja, uz potpunu zaštitu čovjekova okoliša.
Radi što svestranije zaštite nekretnina na otocima te olakšanja i ubrzanja njihova pravnoga prometa, donosi se ovaj Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima.
Ovim se Programom daje pregled i ocjena postojećeg stanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima, te se utvrđuju načini uređenja katastra i zemljišnih knjiga (posjedovne i vlasničkopravne evidencije) na otocima, dinamika provedbe, nositelji provedbe i financiranja provedbe, sukladno s odredbama članka 27. do 29. Zakona o otocima.
Uređenje katastra i zemljišnih knjiga na otocima provest će se u tri faze.
Vremensko razdoblje za provođenje spomenutih faza bit će različito za pojedine otoke, odnosno katastarske općine, ovisno od toga u kojoj je mjeri u njima sređeno i usklađeno katastarsko i zemljišnoknjižno stanje te jesu li pojedini otoci, odnosno katastarske općine obuhvaćene pilot programom: "Usklađivanje i kompjutorizacija katastra i zemljišne knjige" (u daljnjem tekstu: pilot projekt), koji Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Državnom geodetskom upravom provodi od 1998. godine.
Tako će se postupak uređenja katastra i zemljišnih knjiga odvijati odvojeno za tri skupine katastarskih općina.
Drugi dio
PREGLED I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA NA OTOCIMA
Hrvatski otoci, odnosno jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na njima, raspoređeni su u sedam županija, i to: Istarskoj, Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj.
Područja otoka pokrivaju područja 16 općinskih sudova, koji sudovi, sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", br. 91/96), vode ili trebaju za njih voditi zemljišne knjige. To su općinski sudovi u gradovima: Poreču, Rovinju, Puli, Krku, Rabu, Malom Lošinju, Pagu, Zadru, Biogradu na moru, Šibeniku, Trogiru, Splitu, Supetru, Starom Gradu, Korčuli i Dubrovniku.
I. ISTARSKA ŽUPANIJA
U Istarskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otočje Brijuni (k. o. Brijuni); Premanturski školjić, Šekovac, Ceja, Trumbaja, Fenera, Fenoliga i Porer (svi u k. o. Premantura); Veli Levan i Mali Levan (oba u k. o. Ližnjan); Bodulaš (k. o. Medulin); Veruda (k. o. Pula); Fraškerić (k. o. Pomer); Barbaran, Karbola, Sv. Nikola, Sarafel, Regata, Žontol, Žontulić, Butašel, Altež, Orada, Sv. Brigada, Bijeli, Brilantin i Đirada (svi u k. o. Poreč); Veliko Škoj, Tovarjež, Tuf, Gusti Škoj i Školjić (svi u k. o. Funtana); Figarolica, Lakal, Cavata, Salamun, Orlandin, Galiner, San Đorđo, Galopun, Longa i Koversada (svi u k. o. Vrsar); Sv. Ivan na pučini, Sv. Ivan, Šturago, Maškin, Katarina, Velika Figarola, Mala Figarola, Veštar, Revera, Polar, Veli Piruzi, Mali Piruzi, Sv. Andrija, Sameri, Banjol i Dvije sestrice (svi u k. o. Rovinj); Gustina i Pissujo (oba u k. o. Bale).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Poreču - pokriva otoke: Barbaran, Karbola, Sv. Nikola, Sarafel, Regata, Žontol, Žontulić, Butašel, Altež, Orada, Sv. Brigada, Bijeli, Brilantin i Đirada (svi u k. o. Poreč); Veliko Škoj, Tovarjež, Tuf, Gusti Škoj i Školjić (svi u k. o. Funtana); Figarolica, Lakal, Cavtat, Salamun, Orlandin, Galiner, San Đorđo, Galopun, Longa, Koversada (svi u k. o. Vrsar).
Općinski sud u Rovinju - pokriva otoke: Sv. Ivan na pučini, Sv. Ivan Šturago, Maškin, Katarina, Velika Figarola, Mala Figarola, Veštar, Revera, Polari, Veli Piruzi, Mali Piruzi, Sv. Andrija, Sameri, Banjol i Dvije sestrice (svi u k. o. Rovinj); Gustina i Pissujo (oba u k. o. Bale).
Općinski sud u Puli - pokriva otoke: Brijuni (k. o. Brijuni); Premanturski školjić, Šekovac, Ceja, Trumbaja, Fenera, Fenoliga i Porer (svi u k. o. Premantura); Veli Levan i Mali Levan (oba k. o. Ližnjan), Bodulaš (k. o. Medulin); Veruda (k. o. Pula); Fraškerić (k. o. Pomer).
II. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
U Primorsko-goranskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Rab (katastarske općine: Banjol, Barbat, Kampor, Lopar, Rab-Mundanije i Supetarska Draga);
Otok Lošinj (katastarske općine: Ćunski, Mali Lošinj, Mali Lošinj-grad, Nerezine, Osor, Sv. Jakov i Veli Lošinj);
Otok Ilovik (k. o. Veli Lošinj); otok Unije (k. o. Unije); otok Susak (k. o. Susak); otok Male Srakane (k. o. Ćunski); otok Vele Srakane (k. o. Ćunski);
Otok Cres (katastarske općine: Belej, Nerezine, Osor, Punta Križa, Ustrine, Beli, Cres, Cres-grad, Dragozetići, Lubenice, Martinšćica, Orlec, Pernat, Podol, Predoščica, Stivan, Valun i Vrana);
Otok Krk (katastarske općine: Baška, Batomalj, Bogovići, Dobrinj, Draga Baška, Garica, Kornić, Krk, Krk-grad, Lindarići, Miholjice, Omišalj, Poljica, Punat, Skrpčići, Soline, Stara Baška, Sužan, Sv. Anton, Vrbnik i Vrh);
Otok Prvić (k. o. Baška); Sv. Grgur i Goli (k. o. Lopar), Sv. Petar (k. o. Veli Lošinj); V. Ćutin i M. Ćutin (k. o. Belej); Trasorka, Orjulr V., Orjulr M., Kozjak, Oruda i Palacol (k. o. Veli Lošinj); Zeča i Visoki (k. o. Martinšćica); Zaglav (k. o. Pernat); Plavnik i Košljun (k. o. Krk); Sv. Marko (k. o. Omišalj).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Malom Lošinju - pokriva otoke: Cres (katastarske općine: Dragozetići, Beli, Predošćica, Cres, Valun, Pernat, Podol, Lubenice, Orlec, Vrana, Martinšćica, Stivan, Belej, Ustrine, Punta Križa, dio k. o. Osor, dio k. o. Nerezine); Lošinj (katastarske općine: dio k. o. Osor i dio k. o. Nerezine, Sveti Jakov, dio k. o. Ćunski, Mali Lošinj, Mali Lošinj - grad i dio k. o. Veli Lošinj); Unije (k. o. Unije); Susak (k. o. Susak); Ilovik (dio k. o. Veli Lošinj); Male Srakane (dio k. o. Ćunski).
Za otok Vele Srakane ne vode se zemljišne knjige. Za k. o. Cres i k. o. Unije nisu usklađene katastarska i zemljišnoknjižna evidencija (problem nove i stare izmjere).
Općinski sud u Krku - pokriva otok Krk (katastarske općine: Krk, Omišalj, Punat, Sv. Anton, Kornić, Bogovići, Garica, Baška, Draga Baška, Linardić, Soline, Batomalj, Sužan, Stara Baška, Vrh, Vrbnik, Dobrinj, Miholjice i Skrpčići).
Općinski sud u Rabu - pokriva otoke: Rab (katastarske općine: Rab-Mundanije, Banjol, Barbat, Supetarska Draga, Lopar i Kampor); Sveti Gregur i Goli (oba u k.o. Lopar); Dolin (k.o. Barbat); Trestenik, Laganj Veli i Laganj Mali (svi u k.o. Rab - Mundanije); Maman (k.o. Supetarska Draga).
III. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
U Ličko-senjskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
U toj se županiji nalaze sljedeći otoci s katastarskim općinama:
Otok Pag (dio), (katastarske općine: Barbati, dio k.o. Lun i dio k.o. Novalja);
Otoci Dolfin mali i Dolfin veliki (oba u dijelu k.o. Lun); Škrda (dio k.o. Novalja).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Pagu - pokriva otoke: Pag (katastarske općine: Pag, dio k.o. Novalja, Povljana, Kolan, Dinjiška i Barbat), otok Dolfin veliki (dio k.o. Lun), Dolfin mali (dio k.o. Lun) i otok Škrda (dio k.o. Novalja).
IV. ZADARSKA ŽUPANIJA
U Zadarskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Pag (dio), (katastarske općine: Kolan, Pag, Dinjiška i Povljana);
Otok Dugi otok (katastarske općine: Sali, Žman, Luka, Savar, Brbinj, Dragove, Božava, Soline, i Veli Rat); Otok Pašman (katastarske općine: Ždrelac, Banj, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Pašman i Tkon); Otok Ugljan (katastarske općine: Kukljica, Kali, Preko, Poljana, Sutomišćica, Lukoran i Ugljan); Otok Olib (k.o. Olib); Molat (katastarske općine: Molat i Zaptunel); Vir (k.o. Vir); Otok Iž (katastarske općine: Iž Veliki i Iž Mali), Sestrunj (k.o. Sestrunj); Silba (k.o. Silba); Ist (k.o. Ist); Premuda (k.o. Premuda); Zverinac (k.o. Zverinac); Rivanj (k.o. Sestrunj); Škarda (k.o. Premuda); Vrgada (k.o. Vrgada); Rava (k.o. Rava); Ošjak (k.o. Preko); Tun Veli (k.o. Molat); Krknata (k.o. Žman); Lavdara i Katina (oba u k.o. Sali); Tramerka (k.o. Ist); Maun (k.o. Pag); Babac (k.o. Turanj); Žižanj i Gangaro (oba u k.o. Tkon).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Zadru - pokriva otoke: Ugljan (katastarske općine: Ugljan, Lukoran, Poljana, Sutomišćica, dio k.o. Preko, Kali i Kukljica); Dugi otok (katatarske općine: Sali, Luka i Br-
binj); Ist, Molat, Olib, Premuda, Silba, Zverinac i Ošljak (svi u dijelu k.o. Preko).
U tijeku je osnivanje zemljišnih knjiga za k.o. Vir.
Za otoke Iž, Sestrunj, Rivanj i Rava ne postoje zemljišne knjige, te za katastarske općine Dragove, Savar, Soline, Veli rat i Žman na otoku Dugom otoku ne postoje zemljišne knjige.
Općinski sud u Biogradu na Moru - pokriva otoke: Pašman (katastarske općine: Tkon, Pašman, Dobropoljana, Neviđane, Mrljane, Banj i Ždrelac) i otok Vrgade (k.o. Vrgada).
V. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
U Šibensko-kninskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Kaprije (k.o. Žirje); Kornat (k.o. Kornati); Krpanj (k.o. Krpanj); Murter (katastarske općine: Murter-Betina, Jezera i Tisno); Prvić (k.o. Prvić); Zlarin (k.o. Zlarin); Žirje (k.o. Žirje); Žut (k.o. Kornati).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Šibeniku - pokriva otoke: Žirje (k.o. Žirje); Kaprije (k.o. Žirje); Zlarin (k.o. Zlarin); Prvić (k.o. Prvić); Krapanj (k.o. Krapanj); Murter (k.o. Murter-Betina); Kornati - dio (k.o. Murter - Betina).
Za Kornate je u tijeku izrada nove zemljišne knjige (k.o. Kornati), koja će objediniti sve otoke iz te otočne skupine.
VI. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
U Splitsko-dalmatinskoj županiji katastar i zemljišne knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Hvar (katastarske općine: Brusje, Grablje, Hvar, Bogomolje, Dol, Gdinj, Jelsa, Pitve, Stari Grad, Sućuraj, Svirče, Vrbanj, Vrboska, Vrisnik, i Zasražišće);
Otok Šćedro (k.o. Pitve); Sv. Andrija, Palagruža i Biševo (svi u k.o. Komiža); Vis (katastarske općine Komiža i Vis); Šolta (katastarske općine: Grohote, Selo Donje, Selo Gornje i Selo Srednje); Čiovo (katastarske općine: Slatine, Okrug, Žedno i Trogir); Drvenik Veli i Drvenik Mali (oba u k.o. Drvenik);
Otok Brač (katastarske općine: Bobovišća, Bol, Dol, Donji Humac, Dračevica, Gornji Humac, Milna, Mirca, Nerežišća, Novo Selo, Postira, Povlja, Pražnica, Pučišća, Selca, Splitska, Sumartin, Supetar, Sutivan i Škrip); Mrduja (k.o. Milna); Pakleni otoci (k.o. Hvar).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Trogiru - pokriva dio otoka Čiovo (katastarske općine: Trogir, Žedno i Okrug).
Nisu osnovane zemljišne knjige za otoke Drvenik Veliki i Drvenik Mali.
Općinski sud u Splitu - pokriva dio otoka Čiovo (k.o. Slatine); dio otoka Šolte (katastarske općine: Grohote i Srednje Selo); otok Vis (katastarske općine: Vis i Komiža); otok Biševo (k.o. Komiža) i otok Sveti Andrija (k.o. Komiža).
Za katastarske općine Gornje Selo i Donje Selo na otoku Šolti nisu osnovane zemljišne knjige.
Općinski sud u Starom Gradu - pokriva otoke: Šćedro (k.o. Pitve); Paklene otoke (k.o. Hvar), otok Hvar (katastarske općine: Hvar, Brusje, Grablje, Stari Grad, Dol, Vrbanj, Svirče, Vrisnik, Vrboska, Jelsa, Bogomolje, Gdinj, Zastražišće, Sućuraj i Pitve).
Općinski sud u Supetru - pokriva otok Brač (katastarske općine Bobovišća, Bol, Dol, Donji Humac, Dračevica, Gornji Humac, Milna, Mirca, Nerežišća, Novo Selo, Postira, Povlja, Pražnica, Pučišća, Selca, Splitska, Sumartin, Supetar, Sutivan i Škrip).
VII. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji katastar i zemljišne
knjige otoka vode se (odnosno trebaju se voditi) na sljedeći način:
A) Katastar
Otok Mljet (katastarske općine: Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Maranovići i Prožura); Šipan (katastarske općine: Šipanska Luka i Suđurađ); Lopud (k.o. Lopud); Koločep (k.o. Koločep); Korčula (katastarske općine: Blato, Čara, Korčula, Lumbarda, Pupnat, Račišće, Smokvica, Vela Luka i Žunovo); Lastovo i Sušac (oba u k.o. Lastovo); Ošjak (k.o. Vela Luka); Lokrum (k.o. Dubrovnik).
B) Zemljišne knjige
Općinski sud u Korčuli - pokriva otoke: Korčulu (katastarske općine: Lumbarda, Korčula, Žrnovo, Račišće, Pupnat, Čara, Smokvica, Blato i Vela Luka) i Lastovo (k.o. Lastovo).
Ovaj sud također pokriva i zapadni dio poluotoka Pelješca (koji je prema Zakonu o otocima izjednačen s otocima), sa sljedećim katastarskim općinama: Nakovanj, Viganj, Kučište, Podgorje, Orebić, Stankovići, Duba, Gornja Vrućica, Donja Vrućica, Trpanj, Kuna, Prizdrina, Potomje, Pijavićino i Podobuće.
Općinski sud u Dubrovniku - pokriva otoke: Mljet (katastarske općine: Blato, Babino Polje, Goveđari, Korita, Maranovići i Prožura); Šipan (katastarske općine: Luka i Suđurađ); Lopud (k.o. Lopud); Sveti Andrija (k.o. Lopud) i Koločep (k.o. Koločep), te istočni dio poluotoka Pelješca (katastarske općine: Ston i Trstenik).
Kao zajednička značajka svim otocima i katastarskim općinama jest to da njih u posjedovnom (katastarskom) smislu karakterizira silna usitnjenost čestica, koje su često ograđene velikim suho-zidovima, a u vlasničkopravnom smislu karakterizira ih neažurnost zemljišnoknjižnoga stanja, velika neizvjesnost vlasničkopravnih odnosa, veliki broj suvlasnika malih i razbacanih čestica. Vlasnici (suvlasnici) su često nepoznati, odnosno nije poznato gdje se nalaze, a veliki broj njih nalazi se u inozemstvu, uglavnom u prekooceanskim zemljama.
Stoga, postoji nužnost prethodnoga ekspertnoga snimka područja svake jedinice lokalne samouprave, i s poljoprivredno-gospodarskoga, geodetsko-katastarskoga i vlasničkopravnoga aspekta. Takve ekspertize pokazale bi kojim bi se mjerama, te orijentacijski uz koju cijenu, mogle stvoriti adekvatne osnove za poljoprivredno-gospodarsku revitalizaciju otoka.
Za vrijeme ažuriranja zemljišnoknjižnoga stanja trebalo bi provesti mjerničko-poljoprivredno-gospodarsko snimanje pojedinih otoka i odrediti lokalitete koji bi bili pogodni za komasacijske zahvate. Pri tome bi se trgovačkim društvima za poljoprivrednu proizvodnju na otocima mogle osigurati odgovarajuće poljoprivredne površine komasacijskim i mjerama izvlaštenja, čime bi se osigurale odgovarajuće poljoprivredne površine za utemeljenje rentabilnih proizvodnih jedinica.
U skladu s člankom 211. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine", broj 91/96) treba uskladiti područja katastarskih općina i nadležnosti zemljišnoknjižnih sudova, na način da jedna katastarska općina ne bude u nadležnosti dvaju ili više zemljišnoknjižnih sudova.
Trajno je rješenje urediti veće čestice i jasno identificirati vlasnika. To će se postići u pravilu stvaranjem novih katastara i zemljišnih knjiga, sukladno ovom Programu, Zakonom o zemljišnim knjigama i zakonom kojim se uređuje katastar nekretnina.
Treći dio
SKUPINE KATASTARSKIH OPĆINA
Sve katastarske općine na otocima razvrstavaju se, prema ovom Programu, u tri skupine.
I. Prva skupina katastarskih općina obuhvaća devet katastarskih općina koje imaju različiti stupanj sređenosti katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja i nisu obuhvaćene pilot projektom, ali će se pilot projekt proširiti i na njih i koje će poslužiti kao probni uzorak sređivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja na otocima, a nju čine:
- k.o. Supetarska Draga - otok Rab (Općinski sud u Rabu),
- k.o. Lopar - otoci Sv. Grgur i Goli otok (Općinski sud u Rabu),
- k.o. Novalja - otoci Pag i Škrda (općinski sud u Pagu),
- k.o. Soline - otok Dugi otok (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Veliki rat - otok Dugi otok (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Vir - otok Vir (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Kornati - otočna skupina Kornati (Općinski sud u Šibeniku),
- k.o. Gornje Selo - otok Šolta (Općinski sud u Splitu),
- k.o. Goveđari - otok Mljet (Općinski sud u Dubrovniku).
II. Druga skupina katastarskih općina obuhvaća ukupno sedamnaest katastarskih općina na otocima, i to one katastarske općine koje će biti obuhvaćene pilot projektom, te katastarski i/ili zemljišnoknjižno relativno sređenije katastarske općine, a nju čine:
- k.o. Baška - otok Krk (Općinski sud u Krku),
- k.o. Malinska - otok Krk (Općinski sud u Krku),
- k.o. Sveti Anton - otok Krk (Općinski sud u Krku),
- k.o. Bogovići - otok Krk (Općinski sud u Krku),
- k.o. Barbati - otok Pag (Općinski sud u Pagu),
- k.o. Preko - otoci: Ist, Molat, Olib, Premuda, Silba, Zverinac, Ošljak i dio Ugljana (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Kali - otok Ugljan (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Iž Veli - otok Iž (Općinski sud u Zadru),
- k.o. ,Iž Mali - otok Iž (Općinski sud u Zadru),
- k.o. Murter-Betina - otok Murter (Općinski sud u Šibeniku),
- k.o. Tisno - otok Murter (Općinski sud u Šibeniku),
- k.o. Murter - otok Murter (Općinski sud u Šibeniku),
- k.o. Vis - otok Vis (Općinski sud u Splitu),
- k.o. Supetar - otok Brač (Općinski sud u Supetru),
- k.o. Hvar - otok Hvar (Općinski sud u Starom Gradu),
- k.o. Stari Grad - otok Hvar (Općinski sud u Starom Gradu),
- k.o. Korčula - otok Korčula (Općinski sud u Korčuli).
III. Treću skupinu čine sve ostale katastarske općine na otocima.
Četvrti dio
FAZE I ROKOVI UREĐENJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
Uređenje katastra i zemljišnih knjiga na otocima provodit će se u tri faze.
I. Prva faza obuhvaća: imenovanje koordinacijskoga odbora za provedbu Državnog programa uređenja katastra i zemljišnih
knjiga na otocima (u daljnjem tekstu: Koordinacijski odbor) i imenovanje operativnih skupina za provedbu Državnog programa uređenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima (u daljnjem tekstu: operativne skupine); utvrđivanje postojećega stanja katastra i zemljišnih knjiga na otocima; približnu procjenu posjedovnoga i vlasničkopravnoga stanja; te na temelju utvrđenoga stanja, donošenje pojedinačnoga programa uređenja katastra i zemljišnih knjiga za svaku katastarsku općinu.
Provedba ove faze je u isključivom djelokrugu operativnih skupina koje će nakon provedenoga postupka o tome dostaviti izvješće Koordinacijskom odboru s prijedlogom konkretnih mjera i postupaka (nova izmjera, komasacija i sl.) za svaku katastarsku općinu pojedinačno.
Rokovi za ovu fazu, ovisno od skupine katastarskih općina, jesu:
- za prvu skupinu - do 30. lipnja 2000.,
- za drugu skupinu - do 30. rujna 2000.,
- za treću skupinu - do 31. prosinca 2000.
Operativne skupine će u ovoj fazi usporediti zemljišno-
knjižne i katastarske evidencije, te će se na licu mjesta i na temelju izjava posjednika prethodno utvrditi približno posjedovno i vlasničkopravno stanje. Te će skupine dati i procjenu sredstava i vremena potrebnoga za provedbu ovoga Programa na području pojedine katastarske općine te će za svaku katastarsku općinu predložiti pojedinačni program uređenja katastra i zemljišnih
knjiga.
Na temelju prijedloga operativnih skupina, Koordinacijski odbor odlučivat će o pojedinačnom programu uređenja katastra i zemljišne knjige za svaku katastarsku općinu.
S obzirom da je postojeći Zakon o komasaciji ("Narodne novine", br. 10/79, 21/84 i 5/87) u velikoj mjeri sadržajno i terminološki zastario, tako da se na temelju njega ne mogu osnovati prvostupanjska komasacijska tijela i da je njime propisani postupak vrlo složen i neučinkovit, nužno je potrebno žurno donijeti novi komasacijski zakon kojim bi se na racionalan i učinkovit način uredio komasacijski postupak i koji bi bio u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.
Stoga se zadužuje Ministarstvo pravosuđa da do 30. lipnja 2000. godine izradi i Vladi Republike Hrvatske podnese nacrt novoga komasacijskoga zakona ili barem predloži nužne izmjene i dopune postojećeg Zakona o komasaciji na temelju kojih bi se mogla osnovati komasacijska tijela i kojima bi se pojednostavnio i ubrzao komasacijski postupak, tako da bi se on mogao pravodobno i uredno provesti na otocima, odnosno otočkim katastarskim općinama, gdje je to potrebno.
II. Druga faza obuhvaća određivanje katastarskih teritorijalnih jedinica u skladu s mjesnom nadležnošću općinskih sudova i novu katastarsku izmjeru, ako je to potrebno, te izradu katastarskog operata, kao i utvrđivanje posjedovnog i vlasničkopravnog stanja te ograničenih stvarnih prava.
U ovoj fazi potrebno je posebnu pozornost posvetiti pomorskom dobru, granice kojeg će se utvrditi u suradnji sa nadležnim tijelima.
U skladu s pojedinačnim programom, koji će donijeti Koordinacijski odbor, postupak usklađivanja katastarskog stanja sa stvarnim posjedovnim, odnosno vlasničkopravnim stanjem i usklađivanja katastarskih općina s mjesnom nadležnošću općinskog suda, provodit će se u skladu sa zakonom kojim se uređuje katastar nekretnina.
Na temelju provedenoga pojedinačnog programa, izradit će se novi katastar.
Poslove ove faze provodit će nadležni županijski uredi za katastarsko-geodetske poslove u suradnji s nadležnim zemljišno-
knjižnim sudovima.
Rokovi za ovu fazu, ovisno od skupine katastarskih općina, jesu:
- za prvu skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2003.,
- za drugu skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2005.,
- za treću skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2007.
III. Treća faza obuhvaća nabavu i ugradnju potrebne računalske opreme u za to pripremljene prostorije, osnivanje i preoblikovanje zemljišnih knjiga na temelju novih katastarskih podataka za svaku katastarsku općinu, te provođenje ispravnoga postupka, a na način propisan u Zakonu o zemljišnim knjigama i Zemljišnoknjižnom poslovniku.
Obvezatno je osnivanje EOP-zemljišne knjige (zemljišne
knjige vođene elektroničkom obradom podataka), uz obraćanje pozornosti da se jedna katastarska općina ne nalazi u nadležnosti više sudova, već u nadležnosti samo jednoga.
Ova faza provodi se djelomice paralelno s drugom fazom, a uglavnom nakon završetka druge faze.
Poslove ove faze provodit će nadležni zemljišnoknjižni sudovi u suradnji s nadležnim županijskim uredima za katastarsko-
-geodetske poslove.
Rokovi za ovu fazu, ovisno od skupine katastarskih općina, jesu:
- za prvu skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2005.,
- za drugu skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2006.,
- za treću skupinu katastarskih općina - do 31. prosinca 2008.
Peti dio
NOSITELJI PROVEDBE UREĐENJA KATASTRA I ZEMLJIŠNIH KNJIGA
Nositelji provedbe uređenja katastra i zemljišnih knjiga na otocima jesu nadležni zemljišnoknjižni sudovi i županijski uredi za katastarsko-geodetske poslove.
I. Na području nadležnoga općinskog suda osnovat će se operativna skupina. Nju će činiti:
- jedan zemljišnoknjižni sudac ili drugi sudac kojeg odredi predsjednik suda, koji može imati jednoga ili više pomoćnika,
- jedan državni službenik zaposlen u županijskom uredu za katastar i geodetske poslove, odnosno u ispostavi toga ureda koja se nalazi na području općinskoga suda koji provodi ovaj Program. Tu osobu imenuje pročelnik županijskoga ureda za katastar i geodetske poslove. Ona može imati jednoga ili više pomoćnika.
Poslove provođenja ovoga Programa za područje Općinskog suda u Zadru obavljat će postojeća operativna skupina koja u okviru pilot projekta djeluje u tom sudu.
Operativne skupine osnovat će se u svim drugim općinskim sudovima navedenim u Drugom dijelu ovoga Programa do 31. siječnja 2000. godine.
Operativna skupina izravno će organizirati i voditi provedbu ovoga Programa.
II. Vlada Republike Hrvatske će do kraja 1999. godine osnovati Koordinacijski odbor.
Koordinacijski odbor čine:
- jedan predstavnik Ministarstva pravosuđa,
- jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede i šumarstva,
- jedan predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja i
- jedan predstavnik Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske,
- jedan predstavnik Državne geodetske uprave,
Navedene predstavnike predlažu ministar pravosuđa, ministar poljoprivrede i šumarstva, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja, te ravnatelj Državne geodetske uprave i Državni pravobranitelj Republike Hrvatske.
Koordinacijski odbor središnje je tijelo koje upravlja ovim Programom, koordinira rad operativnih skupina na terenu i obavlja nadzor provedbe pojedinih faza Programa, te trošenja sredstava, te zapošljavanja novih osoba koje će raditi na Programu.
Šesti dio
FINANCIRANJE
Sredstva za provedbu ovoga Programa osigurat će se u državnom proračunu Republike Hrvatske tako što će se na posebnim pozicijama Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa iskazati sredstva za otoke za razdoblje od 1. siječnja 2000. do 31. prosinca 2008. godine.
I. Okvirni iznos sredstava za provedbu ovoga Programa koja će se izdvojiti Državnoj geodetskoj upravi, jest sljedeći:
Godina     Prva skupina     Druga skupina     Treća skupina     Ukupno
     kat. općina     kat. općina     kat. općina
2000.     3.850.000     -           -           3.850.000 kuna
2001.     5.300.000     5.000.000     -          10.300.000 kuna
2002.     5.300.000     7.200.000     -          12.500.000 kuna
2003.     2.690.000     7.200.000     -           9.890.000 kuna
2004.     -           7.200.000     -           7.200.000 kuna
2005.     -           3.916.000     -           3.916.000 kuna
2006.     -           -           -               -
2007.     -           -           -               -
Ukupno     17.140.000     30.516.000     -          47.656.000 kuna


Sadašnja procjena je da će ukupni troškovi za sređivanje katastarskog stanja u katastarskim općinama treće skupine iznositi oko 300.000.000 kuna. Međutim, točnija procjena moći će se dati tek nakon završetka prve faze poslova u ovoj skupini katastarskih općina, tj. početkom 2001. godine.
Navedeni troškovi obuhvaćaju materijalne troškove, troškove zaposlenih, kao i troškove fizičkih i pravnih osoba izvan Državne geodetske uprave koje će trebati nužno angažirati za geodetsku djelatnost.
II. Okvirni iznos sredstava za provedbu ovoga Programa koja će se izdvojiti Ministarstvu pravosuđa, jest sljedeći:
Godina     Troškovi     Materijalni     Ukupno
     zaposlenih     troškovi
2000.      1.440.000      5.500.000      6.940.000 kuna
2001.      3.000.000      2.000.000      5.000.000 kuna
2002.      4.800.000      2.000.000      6.800.000 kuna
2003.      4.800.000      2.000.000      6.800.000 kuna
2004.      4.800.000      2.000.000      6.800.000 kuna
2005.      4.800.000      1.000.000      5.800.000 kuna
2006.      3.840.000      1.000.000      4.840.000 kuna
2007.      3.840.000      1.000.000      4.840.000 kuna
2008.      3.840.000      1.000.000      4.840.000 kuna

Ukupno 35.160.000      17.500.000      52.660.000 kuna


Troškovi zaposlenih obuhvaćaju izdatke za prekovremeni rad osoba zaposlenih u sudu te izdatke za rad osoba koje će trebati dodatno zaposliti u sudu radi neprestane suradnje s nadležnim županijskim uredima za katastarsko-geodetske poslove, kao i izdatke za rad stručnih osoba izvan suda čije će usluge trebati nužno koristiti.
Materijalni troškovi obuhvaćaju troškove uređenja prostorija za držanje računalne opreme za uspostavljanje EOP-zemljišne
knjige, troškove nabave, ugradnje i tekućeg održavanja računalne opreme, te troškove izobrazbe kadrova koji će raditi na računalima, odnosno EOP - zemljišnoj knjizi.
Za ostvarenje ovoga Programa u državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje od početka 2000. do konca 2008. godine treba osigurati ukupan iznos (računajući i okvirne troškove Državne geodetske uprave za treću skupinu katastarskih općina u iznosu od 300.000.000 kuna) od oko 400.316.000 kuna.
Sredstva predviđena za provedbu ovoga Programa koja će biti izdvojena na posebnim pozicijama Državne geodetske uprave i Ministarstva pravosuđa ne smiju se trošiti u druge svrhe.
Klasa: 932-01/99-01/01
Urbroj: 5030109-99-2
Zagreb, 28. listopada 1999.
Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti