POSLOVNE NOVINE - PRAVNE INFORMACIJE - PROGRAMI

# Nova ponuda za poduzetnike # Internet usluge za poduzetnike # Korisni poslovni programi # Besplatne poslovne usluge # Korisni linkovi

PREGLED PRAVNIH PROPISA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor odlučuje o donošenju i promjeni Ustava, donosi zakone, državni proračun, donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora, obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom... Vlada donosi poslovnike, razne odluke, rješenja i zaključke. Zakonom je predviđeno da ministri i ravnatelji pojedinih upravnih tijela donose pravilnike i naputke za provedbu zakona u okviru svoje nadležnosti. Određene ovlasti imaju i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Njihova predstavnička tijela na temelju Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi donose, razne odluke i akte. Pored njih opće akte, autonomnog značenja, donose i strukture izvan državnih tijela. Tim aktima donose se statuti i uređuje se unutarnje ustrojstvo...

Propisi iz 2000. godine - Arhiva - pravni obrasci - završni račun buđeta - zakon o iznijeni ...


PREGLED I PRETRAŽIVANJE SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - SVE OBJAVE

IZ ARHIVE: SADRŽAJ ODABRANOG PROPISA / AKTA:

DRŽAVNI INSPEKTORAT
866
Na temelju članka 56. stavka 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine« broj 76/99) glavni inspektor Državnog inspektorata donosi
NAPUTAK
O NAČINU PEČAĆENJA KADA SE RJEŠENJE INSPEKTORA DRŽAVNOG INSPEKTORATA IZVRŠAVA PEČAĆENJEM
Članak 1.
Ovim naputkom propisuje se način i postupak pečaćenja inspektora Državnog inspektorata, kada se:
- izvršno rješenje, kojem je predmet nenovčana obveza i koje se prema naravi obveze može izvršiti neposrednom prinudom, izvršava pečaćenjem,
- istim rješenjem, kojim je izrekao određenu mjeru, privremeno do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, može pečaćenjem zatvoriti prostorije i onemogućiti korištenje postrojenja, uređaja i opreme za rad u kojima se ili kojima se obavlja djelatnost i
- u svrhu osiguranja provedbe izrečene zabrane, može zapečatiti radne prostorije i prostore, odnosno strojeve i uređaje.
Članak 2.
Zaključkom o dozvoli izvršenja, odnosno istim rješenjem kojim se određuje pečaćenje stranci se nalaže da isprazni poslovne prostorije koje se pečate od svih roba koje bi se za vrijeme trajanja mjere pečaćenja mogle pokvariti, kao i da poduzme i osigura sve sigurnosne i druge mjere u poslovnim prostorijama i na sredstvima rada kako ne bi došlo do bilo kakve štete (isključiti struju, plin, vodu, osigurati protupožarne mjere i sl.). Ako stranka nije vlasnik poslovnih prostorija odnosno sredstava rada, akt kojim se određuje mjera pečaćenja (zaključak ili rješenje) u pravilu se dostavlja na znanje i vlasniku poslovnih prostorija odnosno sredstava rada.
Članak 3.
Pečaćenje se obavlja na najpogodniji način tako da se sredstva rada i poslovne prostorije ne mogu koristiti, a da se prethodno ne povrijedi službeni pečat ili znak koji je inspektor stavio radi izvršenja rješenja.
Članak 4.
Za pečaćenje ulaza u poslovne prostorije u pravilu se koristi hladni pečatni vosak sa špagom (jamstvenikom) ili samoljepljivom vrpcom sa znakom i nazivom Državnog inspektorata.
Članak 5.
Za pečaćenje sredstava rada mogu se koristiti sredstva pečaćenja iz članka 4. ovoga naputka ili žica s olovnom plombom i kliještima ili lokot, ovisno o ocjeni inspektora kojim sredstvima pečaćenja je tu radnju pogodnije izvršiti.
Članak 6.
Nakon što je obavio pečaćenje ulaza u poslovne prostorije odnosno sredstava rada, inspektor u pravilu na vidnome mjestu zapečaćenih ulaznih vrata ili zapečaćenih sredstava rada postavlja primjerak rješenja koje je izvršeno, te pisano upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka (članak 323. Kaznenog zakona, »Narodne novine« broj 110/97).
Članak 7.
Upozorenje o kaznenom djelu skidanja i povrede službenog pečata ili znaka sadrži:
- u zaglavlju: naziv tijela i oznaka inspektora koji je izvršio pečaćenje (na primjer: DRŽAVNI INSPEKTORAT, Područna jedinica Zagreb, Ispostava Bjelovar - GOSPODARSKI INSPEKTOR
- u središnjem dijelu: krupnijim slovima ispisane riječi »UPOZORENJE - KAZNENO DJELO SKIDANJA I POVREDE SLUŽBENOG PEČATA ILI ZNAKA (članak 323. Kaznenog zakona Republike Hrvatske)«, a ispod tih riječi ispisan sadržaj odredaba članka 323. Kaznenog zakona Republike Hrvatske.
Članak 8.
Ako je iz opravdanih razloga (primjerice radi otklanjanja kvara na instalacijama ili radi poduzimanja nekih drugih radnji u svezi sa sigurnošću, zaštitom okoliša ili sprečavanjem nastanka štete) nakon pečaćenja potrebno nakratko otpečatiti poslovne prostorije ili sredstva rada, dok mjera pečaćenja traje, to će obaviti, kao i novo pečaćenje, inspektor koji je izvršio pečaćenje ili drugi nadležni inspektor tijela koje je izvršilo pečaćenje, uz obvezno sastavljanje zapisnika o tim radnjama.
Članak 9.
Nakon što inspektor utvrdi da je obveza iz rješenja izvršena dužan je odmah otpečatiti poslovne prostorije odnosno sredstva rada i o tome sastaviti poseban zapisnik.
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ovoga Naputka prestaje važiti Naputak o načinu pečaćenja radi izvršenja rješenja inspektora rada (»Narodne novine« broj 2/97).
Članak 11.
Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 023-01/00-01/80
Urbroj: 556-01-00-01
Zagreb, 29. ožujka 2000.
Glavni inspektor
Branko Jordanić, v. r.


Portal Poslovnenovine.com sadržaje objavljuje u dobroj namjeri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Iako činimo sve napore kako bi osigurali točnost i pravovremenost informacija na ovim stranicama, nismo odgovorni za eventualnu netočnost informacija ili štetu nastalu korištenjem takvih informacija.


POSEBNA PREPORUKA:

PREGLED KORISNIH SAVJETA I IZBOR POSLOVNIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNE INFORMACIJE ZA VLASNIKE TVRTKI, OBRTNIKE I UDRUGE

Primjeri ugovora - šprance

Investicijski projekti